Poziv na razgovor-nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene i humanističke znanosti

Na temelju  članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17), članka 59. Zakona o radu  (NN 93/14 i 127/17) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 11. srpnja 2018. godine,  Klasa: 100-0/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3-2/3-18-32, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj od 12. studenog 2018. godine za prijem na pripravnički staž putem Ugovora o stručnom osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrstve, zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene i humanističke znanosti u Službu za promicanje zdravlja. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.