Poziv na razgovor – pripravnički staž, zdravstveni djelatnik I, II i III vrste

Na temelju Plana prijema pripravnika Ministarstva zdravstva u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Klasa: 023-03/18-01/48, Ur. broj: 534-01/8-18-8, od 27. kolovoza 2018., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj od 14. studenog 2018. godine za prijem na pripravnički staž putem ugovora o radu na određeno vrijeme uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja – mjera za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, radno mjesto zdravstveni djelatnik II vrste, prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike, zdravstveni djelatnik I vrste, diplomirani sanitarni inženjer te zdravstveni djelatnik III vrste, laboratorijski tehničar/sanitarni tehničar. Za prethodno navedena radna mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.