Poziv na razgovor- zdravstveni djelatnik III vrste, zdravstveno laboratorijski tehničar

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i Odluke Upravnog vijeća od 30. listopada 2019. godine, Klasa: 012-04/19-15/8,  Ur. broj: 381-15-19-11, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj od 13. studenog 2019. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme,  za radno mjesto zdravstveni djelatnik III vrste, zdravstveno laboratorijski tehničar u Službi za mikrobiologiju. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.