Poziv na testiranje- nezdravstveni djelatnik I vrste- zdravstveni suradnik kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije/biolog/nutricionist/molekularni biolog

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 09. studenog 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96,  Ur. broj: 534-03-3-2/3-18-35, Odluke Upravnog vijeća broj: UV-V/25-18,  od 03. svibnja 2018. godine, Klasa: 012-04/18-10/3, Ur. broj: 381-10-18-7,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste- zdravstveni suradnik kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije/biolog/nutricionist/molekularni biolog . Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje.

Više o pozivu pogledajte ovdje.