Poziv na testiranje- nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, psiholog

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i odluke Upravnog vijeća od 18. lipnja 2019. godine, Klasa: 012-04/19-15/3, Ur. broj: 381-15-19-9 , Hrvatski zavod za javno zdravstvo raspisao je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik u Službi za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti. Temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje.

Više o pozivu pogledajte ovdje.