Postupci jednostavne nabave

2021.

Predmet nabave: Pregled i izrada tehničkih rješenja za provođenje urgentnih mjera za građevine R7 i R12

Poziv na dostavu ponude: Pregled i izrada tehničkih rješenja za provođenje urgentnih mjera za građevine R7 i R12 (datum objave:30.04.2021.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Nadopuna teksta u Pozivu na dostavu ponuda urgentne mjere (datum objave:06.05.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pregled i izrada tehničkih rješenja za provođenje urgentnih mjera za građevine R7 i R12 (datum objave:12.05.2021.)


Predmet nabave: Izrada i isporuka kereativnog rješenja s produkcijom televizijskog spota, radijskog spota, novinskih oglasa, plakata, bannera za Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Poziv na dostavu ponude: Izrada i isporuka kereativnog rješenja s produkcijom (datum objave:26.04.2021.)

Odgovor Naručitelja: Izrada i isporuka kreativnog rješenja s produkcijom (datum objave:30.04.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano) za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano) za potrebe ambulante (datum objave:20.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano) za potrebe ambulante (datum objave:5.5.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante (datum objave:20.04.2021.)

Odluka o poništenju: Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante (datum objave:29.04.2021.)


Predmet nabave: Precizne vage

Poziv na dostavu ponude: Precizne vage (datum objave:20.04.2021.)

Izmjena tehničke specifikacije i produženje roka za dostavu ponude: Precizne vage (datum objave:21.04.2021.)

Izmijenjena tehnička specifikacija: Precizne vage (datum objave:21.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Precizne vage (datum objave:29.04.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za AAS Varian 220 Fast

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za AAS Varian 220 Fast (datum objave:20.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za AAS Varian 220 Fast (datum objave:03.05.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante (datum objave:20.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante (datum objave:05.05.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante (datum objave:20.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante (datum objave:05.05.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv meningokoka za potrebe ambulante (A+C+W+Y, konjugirano)

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv meningokoka za potrebe ambulante (A+C+W+Y, konjugirano) (datum objave:20.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv meningokoka za potrebe ambulante (A+C+W+Y, konjugirano) (datum objave:05.05.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante (datum objave: 16.04.2021.)

Izmjena troškovnika: Cjepivo protiv hepatitisa A za potrebe ambulante (datum objave:19.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante (datum objave:05.05.2021.)


Predmet nabave: Sterilizator suhim zrakom s ventilatorom

Poziv na dostavu ponude: Sterilizator suhim zrakom s ventilatorom (datum objave:15.04.2021.)

Produljenje roka za dostavu ponuda: Sterilizator suhim zrakom s ventilatorom (datum objave:15.04.2021.)

Odluka/Zapisnik:Sterilizator suhim zrakom s ventilatorom (datum objave: 26.04.2021.)


Predmet nabave: Antigeni, serumi i antiserumi

Poziv na dostavu ponude: Antigeni,serumi i antiserumi (datum objave:07.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Antigeni,serumi i antiserumi (datum objave:21.04.2021.)


Predmet nabave: Nabava savjetodavne usluge u području odnosa s javnošću s naglaskom na zdrastvenu tematiku

Poziv na dostavu ponude: Nabava savjetodavne usluge u području odnosa s javnošću s naglaskom na zdrastvenu tematiku (datum objave: 07.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Nabava savjetodavne usluge u području odnosa s javnošću s naglaskom na zdrastvenu tematiku (datum objave:28.04.2021.)


Predmet nabave: Toneri i tinte za printere

Poziv na dostavu ponude:Toneri i tinte za printere (datum objave:01.04.2021.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Izmijenjeni poziv na dostavu ponuda (datum objave:02.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Toneri i tinte za printere (datum objave:21.04.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MS/MS

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MS-MS (datum objave:01.04.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MS-MS (datum objave:12.04.2021.)


Predmet nabave: Nabava usluge cateringa za tekuće potrebe HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Nabava usluge cateringa za tekuće potrebe HZJZ (datum objave:24.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Nabava usluge cateringa za tekuće potrebe HZJZ (datum objave:02.04.2021.)

 


Predmet nabave: Digestor opće namjene sa sigurnosnim ormarićima

Poziv na dostavu ponude: Digestor opće namjene sa sigurnosnim ormarićima (datum objave:23.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Digestor-opće-namjene-sa-sigurnosnim-ormarićima (datum objave:02.04.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Multimetar Hach

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Multimetar Hach (datum objave:22.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Multimetar Hach (datum objave:30.03.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia (datum objave:19.03.2021.)

Izmjena troškovnika: Teh.specifikacija izmjena (datum objave:22.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia (datum objave:01.04.2021.)


Predmet nabave: Fazno-kontrastni mikroskop s kamerom

Poziv na dostavu ponude: Fazno-kontrastni mikroskop s kamerom (datum objave:18.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Fazno-kontrasni mikroskop s kamerom (datum objave:02.04.2021.)


Predmet nabave: Izrada edukativno promotivnog video materijala u sklopu Nacionalnog programa Zubna putovnica i programa nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama

Poziv na dostavu ponude: Izrada edukativno promotivnog video materijala u sklopu Nacionalnog programa Zubna putovnica i programa nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama (datum objave:18.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Izrada edukativno promotivnog video materijala u sklopu Nacionalnog programa Zubna putovnica i programa nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama (datum objave:01.04.2021.)


Predmet nabave: Antibiotici

Poziv na dostavu ponudu: Antibiotici (datum objave:16.03.2021.)

Izmjena roka za dostavu ponuda:Izmjena roka za dostavu ponuda (datum objave:19.03.2021.)

Troškovnik gr.1 izmjena: Troškovnik gr.1 izmjena (datum objave:19.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Antibiotici (datum objave:12.04.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za sistem za razgradnju pomoću mikrovalova Multivawe GO Anton Paar

Poziv na dostavu ponude:Pribor i potrošni materijal za sistem za razgradnju pomoću mikrovalova Multivawe GO Anton Paar (datum objave:10.03.2021.)

Odluka o poništenju: Pribor i potrošni materijal za sistem za razgradnju pomoću mikrovalova Multiwave GO Anton Paar (datum objave: 16:03.2021.)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za sistem za razgradnju pomoću mikrovalova Multiwave GO Anton Paar (datum objave:16.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za sistem za razgradnju pomoću mikrovalova Multiwave GO Anton Paar (datum objave:24.03.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu PAL SYSTEM AUTOSAMPLER AOC-6000

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu PAL SYSTEM AUTOSAMPLER AOC-6000 (datum objave:10.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu PAL SYSTEM AUTOSAMPLER AOC-6000 (datum objave:24.03.2021.)


Predmet nabave: Usluga godišnjeg najama Mailcleaner licence za 600 korisnika

Poziv na dostavu ponude: Usluga godišnjeg najama Mailcleaner licence za 600 korisnika (datum objave:05.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga godišnjeg najama Mailcleaner licence za 600 korisnika (datum objave:11.03.2021.)


Predmet nabave: Interventno održavanje elektroinstalacija i elektroopreme

Poziv na dostavu ponude: Interventno održavanje elektroinstalacija i elektroopreme (datum objave:03.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Interventno održavanje elektroinstalacija i elektroopreme (datum objave:09.03.2021.)


Predmet nabave: Kolone za kromatografiju

Poziv na dostavu ponude: Kolone za kromatografiju (datum objave:01.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Kolone za kromatografiju (datum objave:24.03.2021.)


Predmet nabave: Usluga izrade geodetskih elaborata za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Poziv na dostavu ponude: Usluga izrade geodetskih elaborata za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (datum objave:26.02.2021.)

Odgovor ponuditelju: Odgovor potencijalnom ponuditelju i prodljenje roka na zahtjev_ (datum objave:02.03.2021.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Usluga izrade geodetskih elaborata za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (datum objave:03.03.2021.)

Odgovor ponuditelju: Odgovor potencijalnom ponuditelju II (datum objave:04.03.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga izrade geodetskih elaborata za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (datum objave:11.03.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N (datum objave:23.02.2021.)

Izmjena troškovnika: Izmjena troškovnika (datum objave:25.02.2021.)

Izmjena roka za dostavu ponuda: Izmjena roka za dostavu ponuda (datum objave:25.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N (datum objave:04.03.2021.)


Predmet nabave: Rukavice latex i nitrilne

Poziv na dostavu ponude: Rukavice latex i nitrilne (datum objave:23.02.2021.)

Odgovor ponuditelju: Odgovor ponuditelju (datum objave:25.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Rukavice latex i nitrilne (datum objave:03.03.2021.)


Predmet nabave: Standardi i kitovi za GMO

Poziv na dostavu ponude: Standardi i kitovi za GMO (datum objave: 19.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Standardi i kitovi za GMO (datum objave:10.03.2021.)


Predmet nabave: Materijal za higijenske potrebe

Poziv na dostavu ponude: Materijal za higijenske potrebe (datum objave:18.02.2021.)

Izmjena troškovnika: Izmjena troškovnika (datum objave:19.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Materijal za higijenske potrebe (datum objave:26.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf (datum objave:17.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf (datum objave:26.02.2021.)


Predmet nabave: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Poziv na dostavu ponude: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave:17.02.2021.)

Izmjena troškovnika: Troškovnik gr.1 izmjena (datum objave:22.02.2021.)

Izmjena roka za dostavu ponude: Izmjena troškovnika i roka za dostavu ponuda (datum objave:22.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave:17.03.2021.)


Predmet nabave: Usluga najma licenci i agenata u call centru

Poziv na dostavu ponude: Usluga najma licenci i agenata u call centru (datum objave:16.02.2021.)

Odgovor ponuditelju: Usluga najma licenci i agenata u call centru (datum objave:17.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga najma licenci i agenata u call centru (datum objave:19.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Agilent 7900 ICP-MS

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Agilent 7900 ICP-MS (datum objave:16.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Agilent 7900 ICP-MS (datum objave:24.02.2021.)


Predmet nabave: Implementacija aplikacijskog programskog sučelja za pristup podacima Registra osoba s invaliditetom

Poziv na dostavu ponude: Implementacija aplikacijskog programskog sučelja za pristup podacima Registra osoba s invaliditetom (datum objave:12.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Implementacija aplikacijskog programskog sučelja za pristup podacima Registra osoba s invaliditetom (datum objave:09.03.2021.)


Predmet nabave: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture

Poziv na dostavu ponude: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture HZJZ (datum objave:11.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture HZJZ (datum objave:09.03.2021.)


Predmet nabave: Ostali testovi

Poziv na dostavu ponude: Ostali testovi (datum objave:09.02.2021.)

Izmjena troškovnika: Izmjena troškovnika gr.4 i 8 (datum objave:12.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Ostali testovi (datum objave:08.03.2021.)


Predmet nabave: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja kemijskog i medicinskog opasnog otpada

Poziv na dostavu ponude: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja kemijskog i medicinskog opasnog otpada (datum objave:8.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja kemijskog i medicinskog opasnog otpada (datum objave: 11.02.2021.)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja kemijskog i medicinskog opasnog otpada (datum objave:11.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja kemijskog i medicinskog opasnog otpada (datum objave:17.02.2021.)


Predmet nabave: Standardizirani identifikacijski sistemi

Poziv na dostavu ponude: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave:08.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave:25.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Cobas 4800

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za COBAS 4800 (datum objave:08.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za COBAS 4800 (datum objave:17.02.2021.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa za potrebe ambulante (datum objave:05.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa za potrebe ambulante (datum objave:09.03.2021.)


Predmet nabave: Geodetske usluge

Poziv na dostavu ponude: Geodetske usluge (datum objave: 03.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Geodetske usluge (datum objave:26.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat za određivanje endotoksina Endosafe Nextgen PT 150

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat za određivanje endotoksina Endosafe Nextgen PT 150 (datum objave:03.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat za određivanje endotoksina Endosafe Nextgen PT 150 (datum objave:15.02.2021.)


Predmet nabave: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama

Poziv na dostavu ponude: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama. (datum objave:03.02.2021.)

Odgovor Ponuditelju: Odgovor potencijalnom ponuditelju na zahtjev_Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama (datum objave:04.02.2021.)

Odgovor Ponuditelju: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama_Odgovor potencijalnom ponuditelju (datum objave:05.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama (datum objave:18.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE-DEX 4790 Automatski ekstraktor

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE-DEX 4790 Automatski ekstraktor (datum objave: 08.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE-DEX 4790 Automatski ekstraktor (datum objave:12.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Quantitray

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Quantitray (datum objave:02.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Quantitray (datum objave:15.02.2021.)


Predmet nabave: Vođenje kampanje „Misli na druge, cijepi se!“ na društvenim mrežama HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Vođenje kampanje „Misli na druge, cijepi se!“ na društvenim mrežama HZJZ (datum objave:02.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Vođenje kampanje Misli na druge cijepi se! na društvenim mrežama HZJZ (PDF, datum objave:15.02.2021.)


Predmet nabave: Filteri i filter papiri

Poziv na dostavu ponude: Filteri i filter papiri (datum objave:02.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Filteri i filter papiri (datum objave:26.02.2021.)


Predmet nabave: Uredski materijal

Poziv na dostavu ponude:Uredski materijal (datum objave:01.02.2021.)

Izmjena troškovnika: Troškovnik gr.2 – Izmjena (datum objave: 03.02.2021.)

Izmjena roka: Izmjena roka za dostavu ponuda (datum objave: 03.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Uredski materijal (datum objave:12.02.2021.)


Predmet nabave: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme

Poziv na dostavu ponude: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme (datum objave:01.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme (datum objave:12.02.2021.)


Predmet nabave: Servis i održavanje telefonske centrale

Poziv na dostavu ponude: Servis i održavanje telefonske centrale (datum objave:01.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Servis i održavanje telefonske centrale (datum objave:08.02.2021.)


Predmet nabave: Nastavci za Eppendorf pipetu

Poziv na dostavu ponude: Nastavci za Eppendorf pipetu (datum objave:01.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Nastavci za Eppendorf pipetu (datum objave: 17.02.2021.)


Predmet nabave: Krvni derivati

Poziv na dostavu ponude: Krvni derivati (datum objave:01.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Krvni derivati (datum objave:08.02.2021.)


Predmet nabave: Usluga kontakt centra vezano uz prijavu za cijepljenje protiv bolesti COVID-19

Poziv na dostavu ponude: Usluga kontakt centra vezano uz prijavu za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 (datum objave:27.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga kontakt centra vezano uz prijavu za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 (datum objave: 03.02.2021.)


Predmet nabave: Nabava trajnih software licenci

Poziv na dostavu ponude: Nabava trajnih software licenci (datum objave:27.01.2021.)


Predmet nabave: Transport uzoraka biološkog materijala

Poziv na dostavu ponude: Transport uzoraka biološkog materijala (datum objave:27.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Transport uzoraka biološkog materijala (PDF, datum objave:03.02.2021.)


Predmet nabave: Nabavu usluge izrade programske studije arhitektonsko-urbanističkog uređenja građevine i čestice oko građevine na adresi Rockefellerova 2

Poziv na dostavu ponude: Nabavu usluge izrade programske studije (datum objave:27.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Nabavu usluge izrade programske studije (datum objave:10.02.2021.)


Odluka/Zapisnik: Predmet nabave: Reagensi za molekularnu virološku dijagnostiku

Poziv na dostavu ponude: Reagensi za molekularnu virološku dijagnostiku (datum objave:22.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Reagensi za molekularnu virološku dijagnostiku (datum objave:08.02.2021.)


Predmet nabave: Kitovi za kontrolu kvalitete voda

Poziv na dostavu ponude: Kitovi za kontrolu kvalitete voda (datum objave:21.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Kitovi za kontrolu kvalitete voda (datum objave:02.02.2021.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku voda

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku voda (datum objave:21.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku voda (datum objave:02.02.2021.)


Predmet nabave:Standardi

Poziv na dostavu ponude: Standardi (datum objave:20.01.2021.)

Izmjena troškovnika gr.4: Troškovnik gr.4 izmjena (datum objave:21.01.2021.)

Izmjena roka za dostavu ponuda: Izmjena roka za dostavu ponuda (datum objave:21.01.2021.)

Izmjena troškovnika gr.9: Izmjena troškovnika gr.9 Standardi ostali (datum objave:22.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Standardi (datum objave:16.02.2021.)


Predmet nabave: Mikrobiološke podloge

Poziv na dostavu ponude: Mikrobiološke podloge (datum objave:19.01.2021.)

Izmjena troškovnika gr.3:Troškovnik gr.3 izmjena (datum objave:21.01.2021.)

Izmjena troškovnika gr.4: Troškovnik gr.4 izmjena (datum objave: 22.01.2021.)

Izmjena roka za dostavu ponuda: Izmjena roka za dostavu ponuda (datum objave:25.01.2021.)

Odluka/Zapisnik:Mikrobiološke podloge (datum objave:04.02.2021.)


Predmet nabave: Održavanje pasivne i aktivne mrežne infrastrukture na svim lokacijama HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture na svim lokacijama HZJZ (datum objave:18.01.2021.)


Predmet nabave: Usluga kontakt centra

Poziv na dostavu ponude: Usluga kontakt centra (datum objave:18.01.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga kontakt centra (datum objave:08.02.2021.)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Usluga kontakt centra (datum objave:09.02.2021.)

Odluka/Zapisnik: Usluga kontakt centra (datum objave:19.02.2021.)2020.

Predmet nabave: Prijenosni automatski uzorkivač voda

Poziv na dostavu ponude: Prijenosni automatski uzorkivač voda (datum objave:24.12.2020.)

Odluka/Zapisnik: Prijenosni automatski uzorkivač voda (datum objave:31.12.2020.)


Predmet nabave: Stolna centrifuga sa hlađenjem

Poziv na dostavu ponude: Stolna centrifuga s hlađenjem (datum objave:24.12.2020.)

Odluka/Zapisnik: Stolna centrifuga s hlađenjem (datum objave:31.12.2020.)


Predmet nabave: Nabava trajnih software licenci

Poziv na dostavu ponude: Nabava trajnih software licenci (datum objave:21.12.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nabava trajnih software licenci (datum objave:31.12.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku voda

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku voda (datum objave:09.12.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku voda (datum objave:17.12.2020.)


Predmet nabave: Usluga osiguranja imovine i odgovornosti

Poziv na dostavu ponude: Usluga osiguranja imovine i odgovornosti (datum objave:08.12.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga osiguranja imovine i odgovornosti (datum objave:16.12.2020.)


Predmet nabave: Nadzor pilot platforme za prekograničnu procjenu procijepljenosti

Poziv na dostavu ponude: Nadzor pilot platforme za prekograničnu procjenu procijepljenosti (datum objave:02.12.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nadzor pilot platforme za prekograničnu procjenu procijepljenosti (datum objave:11.12.2020.)


Predmet nabave: Kitovi za kontrolu kvalitete voda

Poziv na dostavu ponude: Kitovi za kontrolu kvalitete voda (datum objave:25.11.2020.)

Odluka/Zapisnik: Kitovi za kontrolu kvalitete voda (datum objave:01.12.2020.)


Predmet nabave: Sanacija i dogradnja konferencijske dvorane

Poziv na dostavu ponude: Sanacija i dogradnja konferencijske dvorane (datum objave:13.11.2020.)

Odluka/Zapisnik: Sanacija i dogradnja konferencijske dvorane (datum objave:04.12.2020.)


Predmet nabave: Uredski namještaj za konferencijsku dvoranu

Poziv na dostavu ponude: Uredski namještaj za konferencijsku dvoranu (datum objave:13.11.2020.)

Odluka/Zapisnik: Uredski namještaj za konferencijsku dvoranu (datum objave:04.12.2020.)


Predmet nabave: Elektronička analitička vaga

Poziv na dostavu ponude: Elektronička analitička vaga (datum objave:13.11.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponude: Elektronička analitička vaga (datum objave:16.11.2020.)

Odluka/Zapisnik: Elektronička analitička vaga (datum objave:20.11.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv varičela, živo, za 2020.godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv varičela, živo, za 2020.godinu (datum objave: 13.11.2020.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv varičela, živo, za 2020.godinu (datum objave:24.11.2020.)


Predmet nabave: Dizajn, izvedba i punjenje nove mrežne stranice www.hzjz.hr

Poziv na dostavu ponude: Dizajn, izvedba i punjenje nove mrežne stranice www.hzjz.hr (datum objave:11.11.2020.)

Odluka/Zapisnik:  Dizajn, izvedba i punjenje nove mrežne stranice www.hzjz.hr (datum objave:20.11.2020.)


Predmet nabave: Kitovi za detekciju COVID-19 na COBAS 4800 PCR uređaju

Poziv na dostavu ponude: Kitovi za detekciju COVID-19 na COBAS 4800 PCR uređaju (datum objave:30.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Kitovi za detekciju COVID-19 na COBAS 4800 PCR uređaju (datum objave:10.11.2020.)


Predmet nabave: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava

Poziv na dostavu ponude: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava (datum objave: 29.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava (datum objave:09.11.2020.)


Predmet nabave: Servisno i interventno održavanje klimatizacijskih uređaja

Poziv na dostavu ponude: Servisno i interventno održavanje klimatizacijskih uređaja (datum objave: 29.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Servisno i interventno održavanje klimatizacijskih uređaja (datum objave:20.11.2020.)


Predmet nabave: Oprema za laboratorijski informacijski sustav

Poziv na dostavu ponude: Oprema za laboratorijski informacijski sustav (datum objave:23.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Oprema za laboratorijski informacijski sustav (datum objave:29.10.2020.)


Predmet nabave: Antigeni, serumi i antiserumi

Poziv na dostavu ponude: Antigeni, serumi i antiserumi (datum objave:16.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Antigeni, serumi i antiserumi (datum objave: 28.10.2020.)


Predmet nabave: Peristaltička pumpa za razlijevanje HANKSA

Poziv na dostavu ponude: Peristaltička pumpa za razlijevanje HANKSA (datum objave:15.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Peristaltička pumpa za razlijevanje HANKSA (datum objave:26.10.2020.)


Predmet nabave: Usluga održavanja web aplikacije očevidnika i sistemska administracija

Poziv na dostavu ponude: Usluga održavanja web aplikacije očevidnika i sistemska administracija (datum objave:15.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga održavanja web aplikacije očevidnika i sistemska administracija (datum objave:27.10.2020.)


Predmet nabave: Fluorometar

Poziv na dostavu ponude: Fluorometar (datum objave:12.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Fluorometar (datum objave:26.10.2020.)


Predmet nabave: Izgradnja montažne metalne nadstrešnice sa svim pripremno-završnim radovima

Poziv na dostavu ponude: Izgradnja montažne metalne nadstrešnice sa svim pripremno-završnim radovima (datum objave:12.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Izgradnja montažne metalne nadstrešnice sa svim pripremno-završnim radovima (datum objave:16.10.2020.)


Predmet nabave: Nabava usluge izrade snimke izvedbenog stanja i idejnog rješenja zgrade u Nazorovoj 53

Poziv na dostavu ponude: Nabava usluge izrade izvedbenog stanja i idejnog rjesenja (datum objave: 12.10.2020.)

Izmjena Poziva i roka za dostavu ponuda: Nabava usluge izrade snimke izvedbenog stanja i idejnog rješenja zgrade u Nazorovoj 53 (datum objave:13.10.2020.)

Odgovor potencijalnom ponuditelju: Nabava usluge izrade snimke izvedbenog stanja i idejnog rješenja zgrade u Nazorovoj 53 (datum objave:14.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nabava usluge izrade snimke izvedbenog stanja i idejnog rješenja zgrade u Nazorovoj 53 (datum objave: 28.10.2020.)


Predmet nabave: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće

Poziv na dostavu ponude: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće (datum objave:05.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga pranja i glačanja zaštitne odjeće (datum objave:27.10.2020.)


Predmet nabave: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava

Poziv na dostavu ponude: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava (datum objave:05.10.2020.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava (datum objave:08.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava (datum objave: 27.10.2020.)


Predmet nabave: Telekonferencijska oprema

Poziv na dostavu ponude: Telekonferencijska oprema (datum objave: 02.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Telekonferencijska oprema (datum objave:01.12.2020.)


Predmet nabave: RID detektor za instrument Shimadzu HPLC LC-20

Poziv na dostavu ponude: RID detektor za instrument Shimadzu HPLC LC-20 (datum objave: 02.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: RID detektor za instrument Shimadzu HPLC LC-20 (datum objave:01.12.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za AGILENT TECHNOLOGIES 6890N-GC MS

Poziv na dostavu ponude:Pribor i potrošni materijal za AGILENT TECHNOLOGIES 6890N-GC MS (datum objave: 01.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Agilent technologies 6890N-GC MS (datum objave: 12.10.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MS/MS

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MS (datum objave: 01.10.2020.)

Izmjena troškovnika:Izmjena troškovnika (datum objave:06.10.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponuda: Izmjena roka (datum objave: 06.10.2020.)

Izmjena troškovika br.2: Izmjena troškovnika 2 (datum objave:07.10.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MSMS (datum objave:19.10.2020.)


Predmet nabave: Sustav za destilaciju kiselina

Poziv na dostavu ponude: Sustav za destilaciju kiselina (datum objave:25.09.2020.)

Odluka/Zapisnik: Sustav za destilaciju kiselina (datum objave:08.10.2020.)


Predmet nabave: Usluga prijenosa i prijevoza uredskog namještaja, dokumentacije i opreme

Poziv na dostavu ponude: Usluga prijenosa i prijevoza uredskog namještaja, dokumentacije i opreme (datum objave: 24.09.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga prijenosa i prijevoza uredskog namještaja, dokumentacije i opreme (datum objave:02.10.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano prema programu cijepljenja za 2020. godinu

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (datum objave:30.09.2020.)

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano prema programu cijepljenja za 2020. godinu (datum objave:17.09.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat za određivanje endotoksina Endosafe Nextgen PT 150

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat za određivanje endotoksina Endosafe Nextgen PT 150 (datum objave:04.09.2020.)

Odluka o odabiru: Pribor i potrošni materijal za aparat za određivanje endotoksina Endosafe Nextgen PT 150 (2) (datum objave:11.09.2020.)


Predmet nabave: Nabava licenci (Microsoft Exchange Server Standard)

Poziv na dostavu ponude:Nabavi licenci- Microsoft Exchange Server Standard (datum objave: 10.08.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nabava licenci (datum objave:26.08.2020.)


Predmet nabave: Reagensi za molekularnu virološku dijagnostiku CPV – 33694000-1

Poziv na dostavu ponude: Reagensi za molekularnu virološku dijagnostiku CPV – 33694000-1

Odluka/Zapisnik: Reagensi za molekularnu virološku dijagnostiku (datum objave: 20.08.2020.)


Predmet nabave: Laboratorijski hladnjak

Poziv na dostavu ponude : Laboratorijski hladnjak(datum objave: 20.07.2020.)

Odluka/zapisnik: Laboratorijski hladnjak


Predmet nabave: Održavanje web _Aplikacije za praćenje stanja opasnih tvari

Poziv na dostavu ponude: Održavanje web _Aplikacije za praćenje stanja opasnih tvari_ (datum objave: 20.07.2020.)

Odluka/zapisnik: Održavanje web _Aplikacije za praćenje stanja opasnih tvari


Predmet nabave: Turbomolekularna pumpa za Shimadzu GC-MSMS TQ 8040

Poziv na dostavu ponude: Turbomolekularna pumpa za Shimadzu GC-MSMS TQ 8040 (datum objave:20.07.2020.)

Odluka/zapisnik: Turbomolekularna pumpa za Shimadzu GC-MSMS TQ 8040


Predmet nabave: Automatizirani uređaj za ekstrakciju nukleinskih kiselina

Poziv na dostavu ponude: Automatizirani uređaj za ekstrakciju nukleinskih kiselina (datum objave:20.07.2020.)

Odluka/zapisnik: Automatizirani uređaj za ekstrakciju nukleinskih kiselina


Predmet nabave: Platforma za molekularnu dijagnostiku u stvarnom vremenu lančanom reakcijom polimeraze – RT PCR

Poziv na dostavu ponude: Platforma za molekularnu dijagnostiku u stvarnom vremenu lančanom reakcijom polimeraze – RT PCR (datum objave:10.07.2020.)

Odgovor ponuditelju: Platforma za molekularnu dijagnostiku u stvarnom vremenu lančanom reakcijom polimeraze – RT PCR (datum objave:14.07.2020.)

Odluka/Zapisnik: Platforma za molekularnu dijagnostiku u stvarnom vremenu lančanom reakcijom polimeraze – RT PCR (datum objave:20.07.2020.)


Predmet nabave: Rukavice latex i nitrilne

Poziv na dostavu ponude: Rukavice latex i nitrilne (datum objave: 10.07.2020.)

Odluka/Zapisnik: Rukavice latex i nitrilne (datum objave:01.12.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano) za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano) za potrebe ambulante (datum objave: 09.07.2020.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano) za potrebe ambulante (datum objave:20.07.2020.)


Predmet nabave: Nabava dezificijensa

Poziv na dostavu ponude: Nabava dezificijensa (datum objave: 08.07.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nabava dezificijensa (datum objave:14.07.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv Hepatitisa B (rDNK) (za djecu), za 2020.godinu

Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv Hepatitisa B (rDNK) (za djecu), za 2020.godinu (datum objave: 05.06.2020.)

Odluka o poništenju:Cjepivo protiv Hepatitisa B (rDNK) (za djecu), za 2020.godinu (datum objave: 03.07.2020.)


Predmet nabave: Usluga grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak

Poziv na dostavu ponude: Usluga grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak (datum objave: 02.06.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluge grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak (datum objave:29.06.2020.)


Predmet nabave: Antigeni, serumi i antiserumi

Odluka/Zapisnik: Antigeni,serumi i antiserumi (datum objave: 10.06.2020.)

Poziv na dostavu ponude: Antigeni, serumi i antiserumi (datum objave: 27.05.2020.)


Predmet nabave: Liofilizator

Odluka/Zapisnik: Liofilizator (datum objave: 29.05.2020.)

Poziv na dostavu ponude: Liofilizator (datum objave: 22.5.2020.)


Predmet nabave: Usluga tekućeg održavanja laboratorijskog uređaja ICP-OES proizvođača Thermo

Poziv na dostavu ponude: Usluga tekućeg održavanja laboratorijskog uređaja ICP-OES proizvođača Thermo

Odluka/Zapisnik: Usluga tekućeg odžavanja laboratorijskog uređaja ICP-OES proizvođača Thermo (datum objave: 14.05.2020.)


Predmet nabave:Dodatna oprema za sekvencioniranje cijelog genoma (WGS)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Dodatna oprema za sekvencioniranje cijelog genoma (WGS) (datum objave:04.06.2020.)

Poziv na dostavu ponude:Dodatna oprema za sekvencioniranje cijelog genoma (WGS) (datum objave:20.04.2020.)

Izmjena poziva na dostavu ponuda:Obavijest o izmjeni (dopuni) Priloga 4.2. troškovnika-tehničke specifikacije / Poziv na dostavu ponude-Dodatna oprema za sekvenciranje cijelog genoma (WGS) (datum objave:21.04.2020.)

Odluka/Zapisnik: Dodatna oprema za sekvencioniranje cijelog genoma (WGS) (datum objave:13.05.2020.)

Odluka/Zapisnik: Dodatna oprema za sekvencioniranje cijelog genoma (WGS) – Grupa 1 (datum objave:23.06.2020.)


Predmet nabave: Nabava središnjeg backup software (Veeam-licenca, nadogradnja i održavanje)

Poziv na dostavu ponuda: Nabava središnjeg backup software (Veeam-licenca, nadogradnja i održavanje) (datum objave:20.04.2020.)

Izmjena Poziva na dostavu ponuda: Nabava središnjeg backup software (Veeam-licenca, nadogradnja i održavanje) (datum objave:20.04.2020.)

Odgovor potencijalnom ponuditelju: Odgovor potencijalnom ponuditelju na upit-Nabava središnjeg backup software (Veeam-licenca, nadogradnja i održavanje) (datum objave:23.04.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nabava središnjeg backup software (Veeam-licenca,nadogradnja i održavanje) (datum objave:05.05.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Uređaj za pripravu ultračiste vode MILLI Q IQ7000

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Uređaj za pripravu ultračiste vode MILLI Q IQ7000 (datum objave: 20.04.2020.)

Odluka/Zapisnik:Pribor i potrošni materijal za Uređaj za pripravu ultračiste vode MILLI Q IQ7000 (datum objave:29.04.2020.)


Predmet nabave: Nadogradnja postojećeg autosamplera AS 1310 za Thermo GC-ECD sustav

Poziv na dostavu ponude: Nadogradnja postojećeg autosamplera AS 1310 za Thermo GC-ECD sustav (datum objave: 17.04.2020.)

Odluka/Zapisnik:Nadogradnja postojećeg autosamplera AS 1310 za Thermo GC-ECD sustav (datum objave:27.04.2020.)


Predmet nabave: Usluga podatkovnog centra

Poziv na dostavu ponude: Usluga podatkovnog centra (datum objave: 15.04.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponuda:Usluga podatkovnog centra (datum objave: 15.04.2020.)

Izmjena poziva na dostavu ponuda: Usluga podatkovnog centra (datum objave: 15.04.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponuda:Produžetak roka-Usluga podatkovnog centra (datum objave:17.04.2020.)

Odgovor potencijalnom ponuditelju i izmjena poziva:Izmjena Poziva 2. / Odgovor potencijalnom ponuditelju na upit (datum objave:17.04.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga podatkovnog centra (datum objave:13.05.2020.)


Predmet nabave: Usluga održavanja analitičkog modela podataka NAJS

Poziv na dostavu ponuda: Usluga održavanja analitičkog modela podataka NAJS (datum objave: 26.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga održavanja analitičkog modela podataka NAJS (datum objave: 08.04.2020.)


Predmet nabave: Usluga nadogradnje analitičkog modela podataka NAJS

Poziv na dostavu ponude: Usluga nadogradnje analitičkog modela podataka NAJS (datum objave: 26.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga nadogradnje analitičkog modela podataka NAJS (datum objave:08.04.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv hepatitisa A i B za odrasle za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv hepatitisa A i B za odrasle za potrebe ambulante (datum objave: 20.03.2020.)

Odluka/Zapisnik:Cjepivo protiv hepatitisa A i B za odrasle za potrebe ambulante (datum objave:15.04.2020.)

 


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE-DEX 4790 Automatski ekstraktor

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE-DEX 4790 Automatski ekstraktor (datum objave: 13.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE-DEX 4790 Automatski ekstraktor (datum objave: 20.03.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N (datum objave: 13.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N (datum objave: 31.03.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za multimetar HACH

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za multimetar HACH(datum objave 10.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za multimetar Hach (datum objave: 18.03.2020.)


Predmet nabave: Usluga održavanja poslovnog sustava ERP sa pripadajućim modulima

Poziv na dostavu ponude: Usluga održavanja poslovnog sustava ERP s pripadajućim modulima (datum objave: 06.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga održavanja poslovnog sustava ERP s pripadajućim modulima (datum objave: 31.3.2020.)


Predmet nabave: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase

Poziv na dostavu ponude: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave: 04.03.2020.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave:06.03.2020.)

Izmijenjeni Poziv na dostavu ponude: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave: 06.03.2020.)

Obavijest o drugoj izmjeni Poziva na dostavu ponude: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave: 10.03.2020.)

Druga izmjena Poziva na dostavu ponude: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave: 10.03.2020.)

Obavijest o Izmjeni tehničke specifikacije: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave: 11.03.2020.)

Izmijenjena tehnička specifikacija: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave : 11.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Nabava dva osobna vozila karavan niže klase (datum objave: 20.03.2020.)


Predmet nabave: Perilica laboratorijskog posuđa

Poziv na dostavu ponude:Perilica laboratorijskog posuđa (datum objave : 04.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Perilica laboratorijskog posuđa (datum objave:17.03.2020.)


Predmet nabave: Standardizirani identifikacijski sistemi

Poziv na dostavu ponude: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave: 04.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave: 24.03.2020.)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave: 31.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Standardizirani identifikacijski sistemi (Grupa 3) (datum objave:20.04.2020.)

 


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Quantitray

Poziv na dostavu ponude:Pribor i potrošni materijal za Quantitray (datum objave: 04.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Quantitray (datum objave:17.03.2020.)


Predmet nabave: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica i stručnih skupova na temu ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva

Poziv na dostavu ponude: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica (datum objave: 03.03.2020.)

Odgovor potencijalnom ponuditelju: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica (datum objave:05.03.2020.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica (datum objave:11.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga organizacije i provedbe edukativnih radionica (datum objave : 20.03.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za AAS Varian 220 Fast

Poziv na dostavu ponude:Pribor i potrošni materijal za AAS Varian 220 Fast (datum objave:03.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za AAS Varian 220 Fast (datum objave: 16.03.2020.)


Predmet nabave: Nabava savjetodavne usluge u području odnosa s javnošću

Poziv na dostavu ponude: Savjetodavne usluge u području odnosa s javnošću (datum objave:26.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Savjetodavne usluge u području odnosa s javnošću (datum objave: 10.03.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv KME za odrasle za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv KME za odrasle za potrebe ambulante (datum objave:25.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv KME za potrebe ambulante (datum objave: 12.03.2020.)


Predmet nabave: Ostali testovi

Poziv na dostavu ponude: Ostali testovi (datum objave: 25.02.2020.)

Odgovor potencijalnom ponuditelju:Ostali testovi (datum objave:28.03.2020.)

Odluka/Zapisnik: Ostali testovi (datum objave:31.03.2020.)


Predmet nabave: Nabava usluge cateringa za tekuće potrebe HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Nabava usluge cateringa za tekuće potrebe HZJZ (datum objave:25.02.2020.)

Izmjena Poziva na dostavu ponude:Nabava usluge cateringa za tekuće potrebe HZJZ (datum objave: 27.02.2020)

Odluka/Zapisnik: Usluga cateringa za tekuće potrebe HZJZ (datum objave:11.03.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante (datum objave: 21.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante (datum objave: 12.03.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante (datum objave: 21.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante (datum objave: 12.03.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf (datum objave: 21.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf (datum objave: 04.03.2020.)


Predmet nabave: Kolone za kromatografiju

Poziv na dostavu ponude:Kolone za kromatografiju (datum objave: 21.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Kolone za kromatografiju (datum objave: 24.03.2020.)


Predmet nabave: Usluga čišćenja i održavanja higijene poslovnog prostora

Poziv na dostavu ponude: Usluga čišćenja i održavanja higijene poslovnog prostora (datum objave: 19.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Usluga čišćenja i održavanja higijene poslovnog prostora (datum objave:26.02.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat Agilent 7900 ICP-MS

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat Agilent 7900 ICP-MS (datum objave: 17.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Agilent 7900 ICP-MS (datum objave:28.02.2020.)


Predmet nabave: Svjetlosni mikroskop sa visokom rezolucijom

Poziv na dostavu ponude: Svjetlosni mikroskop sa visokom rezolucijom (datum objave: 17.02.2020.)

Izmjena poziva na dostavu ponuda: Svjetlosni mikroskop sa visokom rezolucijom (datum objave: 20.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Svjetlosni mikroskop s visokom rezolucijom (datum objave: 13.03.2020.)


Predmet nabave: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture HZJZ (datum objave: 14.02.2020.)

Odluka/Zapisnik: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (datum objave:28.02.2020.)


Predmet nabave: Nabava licenci za programsku opremu

Poziv na dostavu ponude: Nabava licenci za programsku opremu (datum objave: 12.02.2020.)

Izmjena poziva: Nabava licenci za programsku opremu (datum objave: 17.02.2020.)

Odluka/Zapisnik:Nabava licenci za programsku opremu (datum objave:02.03.2020.)

 


Predmet nabave: Standardi

Poziv na dostavu ponude:Standardi (datum objave:03.02.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponuda:Standardi (datum objave:05.02.2020.)

Izmjena troškovnika: Standardi (datum objave:06.02.2020.)

Odluka/Zapisnik:Standardi (PDF, 1.2 MB)

Ispravak Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda:Standardi (datum objave:05.03.2020.)


Predmet nabave: Savjetodavne usluge za pomoć u provedbi i administraciji projekta

Poziv na dostavu ponude: Savjetodavne usluge (datum objave 03.02.2020.)

Izmjena poziva- Navod naziva projekta EUa: Savjetodavne usluge za pomoć u provedbi i administraciji projekta- navod naziva projekta EU (datum objave 06.02.2020.)

Odluka/zapisnik: Savjetodavne usluge za pomoć u provedbi i administraciji projekta (datum objave 20.02.2020.)


Predmet nabave: Uredski materijal

Poziv na dostavu ponude:Uredski materijal (datum objave 31.01.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponuda:Uredski materijal (datum objave 05.02.2020.)

Izmjena troškovnika:Uredski materijal (datum objave 05.02.2020.)

Odluka/zapisnik: Uredski materijal (datum objave 17.02.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia (datum objave: 29.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Virclia (datum objave: 07.02.2020.)


Predmet nabave: Usluga dubinske analize dugotrajne imovine Službe za medicinu rada za razdoblje od 2009 do 2018. godine

Poziv na dostavu ponude: Usluga dubinske analize dugotrajne imovine Službe za medicinu rada za razdoblje od 2009 do 2018. godine (datum objave: 28.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Usluga dubinske analize dugotrajne imovine Službe za medicinu rada za razdoblje od 2009 do 2018. godine (datum objave: 06.02.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante za 2020. godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante za 2020. godinu (datum objave: 28.01.2020.)

Odluka o poništenju:Cjepivo protiv HPV-a za potrebe ambulante za 2020.godinu (datum objave: 04.02.2020.)


Predmet nabave: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog medicinskog i ostalog otpada

Poziv na dostavu ponude: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog medicinskog i ostalog otpada (datum objave: 27.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Usluga preuzimanja i zbrinajvanja opasnog medicinskog i ostalog otpada (datum objave: 07.02.2020.)


Predmet nabave: Standardi i kitovi za GMO

Poziv na dostavu ponude: Standardi i kitovi za GMO (datum objave: 24.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Standardi i kitovi za GMO (datum objave: 19.02.2020.)


Predmet nabave: Krvni derivati

Poziv na dostavu ponude: Krvni derivati (datum objave: 24.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Krvni derivati (datum objave: 06.02.2020.)


Predmet nabave: Nastavci za eppendorf pipetu

Poziv na dostavu ponude: Nastavci za eppendorf pipetu (datum objave: 21.01.2020.)

Izmjena roka za dostavu ponuda: Nastavci za eppendorf pipetu (datum objave: 22.01.2020.)

Odluka o poništenju za grupu 1 i 2: Nastavci za eppendorf pipetu (datum objave: 24.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Nastavci za Eppendorf pipetu (datum objave: 13.02.2020.)


Predmet nabave: Filteri i filter papiri

Poziv na dostavu ponude: Filteri i filter papiri (datum objave: 16.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Filteri i filter papiri (datum objave: 12.02.2020.)


Predmet nabave: Antibiotici

Poziv na dostavu ponude: Antibiotici (datum objave: 15.01.2020.)

Izmjena troškovnika za grupu 1: Antibiotici (datum objave: 17.01.2020.)

Odluka/Zapisnik:Antibiotici (datum objave:05.02.2020.)


Predmet nabave: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Poziv na dostavu ponude: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave: 15.01.2020.)

Izmjena roka na dostavu ponuda:Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave: 24.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Stakleno i laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave: 12.02.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv vodenih kozica za potrebe ambulante

Odluka/Zapisnik: Cjepivo protiv vodenih kozica za potrebe ambulante (datum objave: 09.06.2020.)

Izmjena roka na dostavu ponuda: Cjepivo protiv vodenih kozica za potrebe ambulante (2) (datum objave:29.05.2020)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv vodenih kozica za potrebe ambulante (datum objave: 27.05.2020.)

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv vodenih kozica za potrebe ambulante (datum objave: 15.01.2020.)

Odluka o poništenju: Cjepivo protiv vodenih kozica za potrebe ambulante (datum objave: 23.01.2020.)


Predmet nabave: Usluga kontakt centra

Poziv na dostavu ponude:Usluga kontakt centra (datum objave: 15.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Usluga kontakt centra (datum objave: 23.01.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv Hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv Hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante (datum objave: 14.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Cjepivo protiv hepatitisa A za potrebe ambulante (datum objave: 23.01.2020.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv meningokoka grupe A,C,W,Y, konjugirano, za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv meningokoka grupe A,C,W,Y, konjugirano, za potrebe ambulante (datum objave: 14.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Cjepivo protiv meningokoka grupe A,C,W,Y, konjugirano za potrebe ambulante (datum objave: 23.01.2020.)


Predmet nabave: Mikrobiološke podloge

Poziv na dostavu ponude: Mikrobiološke podloge (datum objave: 14.01.2020.)

Izmjena poziva na dostavu ponuda: Mikrobiološke podloge (datum objave: 15.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Mikrobiološke podloge (datum objave: 29.01.2020.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert (datum objave: 08.01.2020.)

Odluka/zapisnik:Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert (datum objave: 16.01.2020.)


Predmet nabave: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme

Poziv na dostavu ponude: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme (datum objave: 07.01.2020.)

Odluka/zapisnik:Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme (datum objave: 16.01.2020.)


Predmet nabave: Servis i održavanje telefonske centrale

Poziv na dostavu ponude: Servis i održavanje telefonske centrale (datum objave: 03.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Servis i održavanje telefonske centrale (datum objave: 16.01.2020.)


Predmet nabave: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama

Poziv na dostavu ponude: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama (datum objave: 03.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama (datum objave: 23.01.2020.)


Predmet nabave:Usluga transporta uzoraka biološkog materijala

Poziv na dostavu ponude: Usluga transporta uzoraka biološkog materijala (datum objave: 02.01.2020.)

Odluka/zapisnik: Usluga transporta uzoraka biološkog materijala (datum objave: 16.01.2020.)2019.

Predmet nabave: Inkubatorska orbitalna tresilica s kontroliranom temperaturom

Poziv na dostavu ponude: Inkubatorska orbitalna tresilica s kontroliranom temperaturom (datum objave: 13.12.2019.)

Odluka/zapisnik:Inkubatorska orbitalna tresilica s kontroliranom temperaturom (datum objave: 31.12.2019.)


Predmet zakupa: Zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Poziv na dostavu natječajne dokumentacije: Poziv na dostavu natječajne dokumetacije (datum objave: 10.12.2019.)

Izmjena natječajne dokumentacije: Odgovor potencijalnom ponuditelju na upit / Izmjena poziv- samoposlužni aparat (datum objave: 13.12.2019.)

Odluka/zapisnik:Zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata (datum objave: 31.12.2019.)


Predmet nabave: Akcelerometri s dodatnom opremom i pripadajućim softverom za obradu prikupljenih podataka

Poziv na dostavu ponude: Akcelerometri s dodatnom opremom i pripadajućim softverom za obradu prikupljenih podataka (datum objave: 06.12.2019.)

Izmjena troškovnika: Akcelerometri s dodatnom opremom i pripadajućim softverom za obradu prikupljenih podatakacan (datum objave: 09.12.2019.)

Odluka/zapisnik: Akcelerometri s dodatnom opremom i pripadajućim softverom za obradu prikupljenih podatakacan (datum objave: 12.12.2019.)


Predmet nabave: Migracija cjelokupnog sadržaja na wordpress sa zadržavanjem svih postojećih funkcionalnosti te godišnje održavanje i ugošćavanje web stranica hzt.hr i otrovno.hr

Poziv na dostavu ponude: Migracija cjelokupnog sadržaja na wordpress sa zadržavanjem svih postojećih funkcionalnosti te godišnje održavanje i ugošćavanje web stranica hzt.hr i otrovno.hr (datum objave: 20.11.2019.)

Odluka/zapisnik: Migracija cjelokupnog sadržaja na wordpress sa zadržavanjem svih postojećih funkcionalnosti te godišnje održavanje i ugošćavanje web stranica hzt.hr i otrovno.hr (datum objave: 03.12.2019.)


Predmet nabave: Automatski uparivač u struji dušika

Poziv na dostavu ponude: Automatski uparivač u struji dušika (datum objave: 12.11.2019.)

Odluka/zapisnik: Automatski uparivač u struji dušika (datum objave: 18.11.2019.)


Predmet nabave: Kitovi i ostali potrošni materijal za provođenje dopinške kontrole

Poziv na dostavu ponude:Kitovi i ostali potrošni materijal za provođenje dopinške kontrole (datum objave: 25.10.2019.)

Odluka/zapisnik: Kitovi i ostali potrošni materijal za provođenje dopinške kontrole (datum objave: 08.11.2019.)


Predmet nabave: Cjepivo protiv Hep. B rDNK za adolescente i odrasle za 2019. godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv Hep. B rDNK za adolescente i odrasle za 2019. godinu (datum objave: 25.10.2019.)

Izmjena troškovnika: Dopis vezan uz izmjenu troškovnika / Izmjena troškovnika (datum objave: 28.10.2019.)

Odluka/zapisnik: Cjepivo protiv Hep. B rDNK za adolescente i odrasle za 2019. godinu (datum objave: 12.11.2019.)


Predmet nabave: Nabava trajnih software licenci

Poziv na dostavu ponude:Nabava trajnih software licenci (datum objave: 24.10.2019.)

Odluka/zapisnik:Nabava trajnih software licenci (datum objave: 05.11.2019.)


Predmet nabave: Nabava nadogradnje postojećeg poslovnog sustava

Poziv na dostavu ponude: Nabava nadogradnje postojećeg poslovnog sustava (datum objave: 18.10.2019.)

Odluka/zapisnik: Nabava nadogradnje postojećeg poslovnog sustava (datum objave: 05.11.2019.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Genexpert (dodatne količine)

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Genexpert (datum objave: 18.10.2019.)

Odluka/zapisnik: pribor i potrošni materijal za Genexpert (datum objave: 25.10.2019.)


Predmet nabave: Automatski refraktometar

Poziv na dostavu ponude: Automatski refraktometar (datum objave: 10.10.2019.)

Odluka i zapisnik: Automatski refraktometer (datum objave: 22.10.2019.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za ARIA MX

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za ARIA MX (datum objave: 04.10.2019.)

Odluka i zapisnik:Pribor i potrošni za aparat Aria MX (datum objave: 16.10.2019.)


Predmet nabave: Nabava centralnog antivirusnog rješenja za servere i radne stanice

Poziv na dostavu ponude: Nabava centralnog antivirusnog rješenja za servere i radne stanice (datum objave: 04.10.2019.)

Odluka i zapisnik: Nabava centralnog antivirusnog rješenja za servere i radne stanice (datum objave: 22.10.2019.)


Predmet nabave: Nabava računalne opreme u okviri ESF projekta

Poziv na dostavu ponude: Nabava računalne opreme u okviri ESF projekta (datum objave: 03.10.2019.)

Izmjena troškovnika: Izmjena troškovnika za predmet nabave: Nabava računalne opreme u okviri ESF projekta (datum objave: 04.10.2019.)

Odluka/zapisnik: Nabava računalne opreme u okviru projekta ZŽ (datum objave: 05.11.2019.)


Predmet nabave: Implementacija računalnog sustava za upravljanje Registrom osoba s invaliditetom

Poziv na dostavu ponude: Implementacija računalnog sustava za upravljanje Registrom osoba s invaliditetom (datum objave: 19.09.2019.)

Odgovor potencijalnom ponuditelju:Odgovori na pitanja potencijalnog ponuditelja-Implementacija računalnog sustava za upravljanje Registrom osoba s invaliditetom (datum objave: 24.09.2019.)

Odluka i zapisnik: Implementacija računalnog sustava za upravljanje Registrom osoba s invaliditetom (datum objave: 16.10.2019.)


Predmet nabave: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava

Poziv na dostavu ponude: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava (datum objave: 19.09.2019.)

Odluka/zapisnik: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava (datum objave: 14.10.2019.)


Predmet nabave: Uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka vode

Poziv na dostavu ponude: Uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka vode (datum objave: 16.09.2019.)

Odgovor potencijalnom ponuditelju: Odgovor potencijalnom ponuditelju-uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka vode (datum objave: 18.09.2019.)

Izmjena tehničke specifikacije: IZMIJENJENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka vode (datum objave: 18.09.2019.)

Odluka i zapisnik: Uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka vode (datum objave: 26.09.2019.)


Predmet nabave: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće

Poziv na dostavu ponude: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće (datum objave: 11.09.2019.)

Odluka i zapisnik: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće (datum objave: 24.09.2019.)


Predmet nabave: Izrada i isporuka kreativnog rješenja s produkcijom televizijskog spota, radijskog spota, novinskih oglasa, plakata, bannera za Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojka

Poziv na dostavu ponude: Izrada i isporuka kreativnog rješenja s produkcijom televizijskog spota, radijskog spota, novinskih oglasa, plakata, bannera za Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojka (datum objave: 11.09.2019.)

Odgovori potencijalnim ponuditeljima i izmjena ENP: Odgovor potencijalnom ponuditelju na upit- zrada i isporuka kreativnog rješenja s produkcijom televizijskog spota, radijskog spota, novinskih oglasa, plakata, bannera za Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojka (datum objave: 19.09.2019.)

Odlika/zapisnik: Izrada i isporuka kreativnog rješenja s produkcijom televizijskog spota, radijskog spota, novinskih oglasa, plakata, bannera za Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojka (datum objave: 14.10.2019.)


Predmet nabave: Nadogradnja postojećeg Shimadzu HPLC uređaja Prominence s fluoroscentnim detektorom

Izmijenjeni poziv na dostavu ponude: Nadogradnja postojećeg Shimadzu HPLC uređaja Prominence s fluoroscentnim detektorom (datum objave: 19.07.2019.)

Poziv na dostavu ponude:Nadogradnja postojećeg Shimadzu HPLC uređaja Prominence s fluoroscentnim detektorom (datum objave: 19.07.2019.)

Odluka i zapisnik: Odluka i zapisnik – Nadogradnja Shimadzu HPLC s FLD (datum objave: 26.07.2019.)


Predmet nabave: Nabava radova na uređenju prostora u objektima Rockefellerova 2, 7 i 7a

Odluka/Zapisnik: Nabava radova na uređenju prostora u objektima Rockefellerova 2, 7 i 7a (datum objave: 12.08.2019.)

Poziv na dostavu ponude: Nabava radova na uređenju prostora u objektima Rockefellerova 2, 7 i 7a (datum objave: 18.07.2019.)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za ICP-OES IRIS INTREPID II XSP (THERMO)

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za ICP-OES IRIS INTREPID II XSP (THERMO) (datum objave: 18.07.2019.)

Odluka i zapisnik: Odluka i zapisnik ICP-OES IRIS INTREPID II XSP (THERMO) (datum objave: 31.07.2019.)


Predmet nabave: Izrada i montaža uredskog i laboratorijskog namještaja te nabava stolaca

Poziv na dostavu ponude:Izrada i montaža uredskog i laboratorijskog namještaja te nabava stolaca (datum objave: 04.07.2019)

Rok za dostavu ponuda: Izmjena roka za dostavu ponuda- Izrada i montaža uredskog i laboratorijskog namještaja te nabava stolaca (datum objave: 10.07.2019)

Izmjena troškovnika i odgovor potencijalnom ponuditelju:izmjena tehničke specifikacije i odgovor potencijalnom ponuditelju za izradu i montažu uredskog i laboratorijskog namještaja te nabavu stolaca (datum objave: 12.07.2019)

Odluka i zapisnik: Odluka i zapisnik – Namještaj i radne stolice ((datum objave: 26.07.2019.)


Predmet nabave: Održavanje web portala

Poziv na dostavu ponude:Usluga održavanja web portala (datum objave: 04.07.2019)

Ponovljeni poziv na dostavu ponuda za grupu 1: Usluga održavanja web portala Grupa 1 (datum objave:30.08.2019.)

Odluka/Zapisnik: Usluga održavanja web portala-grupa 2 i 3 (datum objave:30.08.2019.)

Odluka/Zapisnik: Odluka,zapisnik web portali grupa 1 (datum objave18.09.2019.)


Predmet nabave: Sustav za razgradnju uzoraka s pomoću mikrovalova

Poziv na dostavu ponude: Sustav za razgradnju uzoraka s pomoću mikrovalova (datum objave: 03.07.2019)

Obavijest o izmjeni Poziva na dostavu ponuda: Sustav za razgradnju uzoraka s pomoću mikrovalova (datum objave: 04.07.2019)

Odluka/Zapisnik: Sustav za razgradnju uzoraka s pomoću mikrovalova (datum objave: 16.07.2019.)


Predmet nabave: Sustav za izdavanje elektroničkih potvrda građanima o udovoljavanju kriterijima Pravilnika o očevidniku

Poziv na dostavu ponude: Sustav za izdavanje elektroničkih potvrda građanima o udovoljavanju kriterijima Pravilnika o očevidniku (datum objave: 28.06.2019)

Odluka/Zapisnik:Sustav za izdavanje elektroničkih potvrda građanima o udovoljavanju kriterijima Pravilnika o očevidniku (datum objave: 17.7.2019)


Predmet nabave: Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano prema programu cijepljenja za 2019. godinu

Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano prema programu cijepljenja za 2019. godinu (datum objave: 14.06.2019)

Odluka/zapisnik: DTP-Cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (nestanično, komponentno), sa smanjenim sadržajem antigena, adsorbirano prema programu cijepljenja za 2019. godinu-odluka i zapisnik (PDF, 1.2 MB)


Predmet nabave: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za uređenje laboratorija za ispitivanje voda veličine cca 300m²

Poziv na dostavu ponude:Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za uređenje laboratorija za ispitivanje voda veličine cca 300m² (datum objave: 10.06.2019)

Produžetak roka za dostavu ponuda: Produženje roka za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za uređenje laboratorija za ispitivanje voda veličine cca 300m² (datum objave: 12.06.2019)

Odluka/Zapisnik: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za uređenje laboratorija za ispitivanje voda veličine cca 300m² (datum objave:28.06.2019)


Predmet nabave: Nabava prijenosnog uređaja za kvantitativno određivanje bakterijskih endotoksina

Poziv na dostavu ponude:Nabava prijenosnog uređaja za kvantitativno određivanje bakterijskih endotoksina (datum objave: 10.06.2019)

Odluka/Zapisnik: Nabava prijenosnog uređaja za kvantitativno određivanje bakterijskih endotoksina (datum objave: 27.06.2019)


Predmet nabave: Nabava peristaltičke pumpe za punjenje epruveta

Poziv na dostavu ponude: Peristalitčka pumpa za punjenje epruveta (datum objave: 10.06.2019)

Odluka/Zapisnik: Peristalitička pumpa za punjenje epruveta (datum objave: 27.6.2019)


Predmet nabave: Nabava, isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača

Poziv na dostavu ponude: Nabava, isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača (datum objave: 10.06.2019)

Produžetak roka za dostavu ponuda: Produžetak roka za dostavu ponuda (datum objave: 13.06.2019)

Odluka/Zapisnik: Nabava, isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača (datum objave: 16.07.2019.)


Predmet nabave: Servisno i interventno održavanje klima uređaja

Poziv na dostavu ponude:Servisno i interventno održavanje klima uređaja (datum objave: 07.06.2019)

Odluka/zapisnik:Servisno i interventno održavanje klima uređaja (datum objave: 13.06.2019)


Predmet nabave: Usluga organizacije edukativnih i stručnih skupova

Poziv na dostavu ponude: Usluga organizacije edukativnih i stručnih skupova

Izmjenjeni poziv na dostavu ponuda: Usluga organizacije edukativnih i stručnih skupova-izmjena Poziva (datum objave: 04.06.2019)

Odluka/Zapisnik: Usluga organizacije edukativnih i stručnih skupova (datum objave: 28.06.2019)


Predmet nabave: Održavanje i nadogradnja web aplikacije- aplikacija za praćenje stanja opasnih tvari

Poziv na dostavu ponude:Održavanje i nadogradnja web aplikacije- aplikacija za proćenje stanja opasnih tvari (datum objave: 29.05.2019)

Odluka o odabiru: Usluga održavanja i nadgradnje web „Aplikacije za praćenje stanja opasnih tvari“ (PDF, 233.7 KB)(datum objave:14.06.2019)


Predmet nabave: Usluga osiguranja imovine, osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje

Poziv na dostavu ponude: Usluga osiguranja imovine, osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje (datum objave: 27.05.2019)

Odgovor potencijalnom ponuditelju: Odgovor ponuditeljuza uslugu osiguranja imovine, osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje (datum objave: 28.05.2019)

Odluka/zapisnik: Usluga osiguranja imovine, osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja (datum objave: 31.05.2019)


Predmet nabave: Usluga jamstvenog i korektivnog održavanja aplikacije eMentalno

Poziv na dostavu ponude: Poziv- Usluga jamstvenog i korektivnog održavanja aplikacije eMentalno (datum objave: 21.05.2019)

Odluka o poništenju: Odluka o poništenju za uslugu jamstvenog i korektivnog održavanja aplikacije eMentalno(datum objave: 12.06.2019)

Ponovljeni poziv na dostavu ponude: Usluga jamstvenog i korektivnog održavanja aplikacije eMentalno (datum objave: 12.06.2019)


Predmet nabave: Rekonstrukcija elektroinstalacija nakon požara na Rockefellerevoj 2 i 7

Poziv na dostavu ponude:Rekonstrukcija elektroinstalacija nakon požara na R. 2 i 7 (datum objave: 03.05.2019)

Odluka/zapisnik:Rekonstrukcija elektroinstalacija uslijed požara na Rockefellerovoj 2 i 7 (datum objave: 10.05.2019)


Predmet nabave: Usluga organizacije edukativnih i stručnih skupova

Poziv na dostavu ponude: Usluga organizacije edukativnih i stručnih skupova (datum objave: 30.04.2019)

Odluka o poništenju: Usluga organizacije edukativnih i stručnih skupova (datum objave: 27.05.2019)


Predmet nabave: Proširenje sustava za kontrolu i evidenciju radnog vremena

Poziv na dostavu ponude: Proširenje sustava za kontrolu i evidenciju radnog vremena

Odluka/zapisnik:Proširenje sustava za kontrolu i evidenciju radnog vremena (datum objave: 10.05.2019)


Predmet nabave: Fotometar- čitač elisa mikrotitar pločica

Poziv na dostavu ponude: Fotometar- čitač elisa mikrotitar pločica

Zapisnik/odluka:Fotometar- čitač elisa mikrotitar pločica (datum objave: 06.05.2019)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia (datum objave: 17.04.2019)

Izmijenjeni poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Promjena troškovnika: Promjena troškovnika/tehničkih specifikacija i DON-a

Zapisnik/odluka: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia (datum objave: 06.05.2019)


Predmet nabave: UZV homogenizator za pripremu nanomaterijala različitog matriksa

Poziv na dostavu ponude:UZV homogenizator (datum objave: 05.04.2019)

Odluka o odabiru: UZV homogenizator za pripremu nanomaterijala različitog matriksa


Predmet nabave: Čitač i ispirač mikrotitar pločica

Poziv na dostavu ponude: Čitač i ispirač mikrotitar pločica (datum objave: 05.04.2019)

Odluka o odabiru: Čitač i ispirač mikrotitar pločica


Predmet nabave: Generator vodika za određivanje nikotina u e-tekučinama

Poziv na dostavu ponude: Generator vodika za određivanje nikotina u e-tekučinama(datum objave: 05.04.2019)

Izmjena tehničke specifikacije: Izmjena tehničke specifikacije-Generator vodika za određivanje nikotina u e-tekučinama (datum objave: 08.04.2019)

Odluka o odabiru: Generator vodika za određivanje nikotina u e-tekučinama


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE DEX 4790 Automatski ekstrator

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE DEX 4790 Automatski ekstrator (datum objave: 01.04.2019)

Odluka/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Horizon SPE-DEX (datum objave: 15.04.2019)


Predmet nabave: Usluga cateringa

Poziv na dostavu ponude: Usluga cateringa (datum objave: 29.03.2019)

Odluka o odabiru: Usluga cateringa


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N

Poziv na dostavu ponude:Pribor i potrošni materijal za plinski kromatograf Agilent 6890N (datum objave: 21.03.2019)

Odluka/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Plinski kromatograf Agilent (datum objave: 15.04.2019)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MS MS

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Smimadzu GC-FID-MS MS (datum objave: 20.03.2019)

Odgovor potencijalnom ponuditelju/izmjena troškovnika: Odgovor ponuditelju /Troškovnik (datum objave: 21.03.2019)

Odluka o poništenju: Pribor i potrošni materijal za Shimadzu GC-FID-MSMS (datum objave: 01.04.2019)


Predmet nabave: Usluga grafičke pripreme za tisak

Poziv na dostavu ponude: Usluga grafičke pripreme za tisak (datum objave: 20.03.2019)

Odluka/zapisnik: Usluga grafičke pripreme za tisak (datum objave: 05.04.2019)


Predmet nabave: Cjepivo protiv protiv vodenih kozica, živo atenuirano prema programu cijepljenja za 2019. godinu

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv protiv vodenih kozica, živo atenuirano prema programu cijepljenja za 2019. godinu (datum objave: 15.03.2019)

Produžetak roka za dostavu ponuda: Produženje roka-cjepivo protiv vodenih kozica (datum objave: 18.03.2019)

Odluka/zapisnik:Cjepivo protiv vodenih kozica (datum objave: 04.04.2019)


Predmet nabave: Usluga organizacije I provedbe 13 edukativnih radionica i stručnih skupova u 4 grada RH na temu ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice

Poziv na dostavu ponude: Usluga organizacije i provedbe 13 edukativnih radionica i stručnih skupova u 4 grada RH na temu ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice (datum objave: 11.03.2019)

Odluka/zapisnik: Usluga organizacije I provedbe 13 edukativnih radionica i stručnih skupova u 4 grada RH na temu ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice (datum objave: 25.03.2019)


Predmet nabave: Sustav za proizvodnju ultračiste vode za metale u tragovima i PCR- clean (DNA i RNA free) analize

Poziv na dostavu ponude: Sustav za proizvodnju ultračiste vode za metale u tragovima i PCR- clean (DNA i RNA free) analize (datum objave: 11.03.2019)

Produžetak roka za dostavu ponude: Produženje roka dostavu ponuda za predmet nabave: Sustav za proizvodnju ultračiste vode za metale u tragovima i PCR- clean (DNA i RNA free) analize (datum objave: 12.03.2019)

Odluka o poništenju: Sustav za proizvodnju ultračiste vode za metale u tragovima i PCR- clean (DNA i RNA free) analize (datum objave: 15.03.2019)

Ponovljeni poziv na dostavu ponuda: Sustav za proizvodnju ultračiste vode za metale u tragovima i PCR- clean (DNA i RNA free) analize (datum objave: 25.03.2019)

Produžetak roka za dostavu ponude: Produženje roka za dostavu ponude za predmet nabave: Sustav za proizvodnju ultračiste vode za metale u tragovima i PCR- clean (DNA i RNA free) analize (datum objave: 27.03.2019)

Ogovor potencijalnom ponuditelju: Odgovor potencijalnom ponuditelju za predmet nabve sustav za proizvodnju ultračiste vode (datum objave: 02.04.2019)

Odluka/ zapisnik: Sustav za proizvodnju ultračiste vode za metale u tragovima i PCR- clean (DNA i RNA free) analize (datum objave: 10.05.2019)


Predmet nabave: Informatička usluga izgradnje analitičkog modela baze podataka svih javnozdravstvenih registara NAJSa

Poziv na dostavu ponude: Informatička usluga izgradnje analitičkog modela baze podataka svih javnozdravstvenih registara NAJSa (datum objave: 07.03.2019)

Odluka/zapisnik: Informatička usluga izgradnje analitičkog modela baze podataka svih javnozdravstvenih registara NAJSa (datum objave: 25.03.2019)


Predmet nabave: Usluga preuzimanja i zbrinjavanja medicinskog otpada

Poziv na dostavu ponude:Usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada (datum objave: 05.03.2019)

Odluka/zapisnik: preuzimanje i zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada(datum objave: 15.03.2019)


Predmet nabave: Cjepivo protiv HPV za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv HPV za potrebe ambulante (datum objave: 06.03.2019)


Predmet nabave: Cjepivo protiv KME za odrasle za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv KME za odrasle za potrebe ambulante (datum objave: 06.03.2019)

Odluka/zapisnik: Cjepivo protiv KME za odrasle za potrebe ambulante (datum objave: 27.03.2019)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat AAS Varian 220 Fast

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat AAS Varian 220 Fast (datum objave: 22.02.2019)

Odluka/zapisnik:Pribor i potrošni materijal za AAS Varian 220 Fast (datum objave: 05.03.2019)


Predmet nabave: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Poziv na dostavu ponude: Održavanje aktivne i pasivne mrežne infrastrukture Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (datum objave: 22.02.2019)

Odluka/zapisnik: Održavanje aktivne i pasivne mreže infrastrukture HZJZ (datum objave: 01.03.2019)


Predmet nabave: Održavanje informatičke opreme u HZJZ

Poziv na dostavu ponude: Održavanje informatičke opreme u HZJZ (datum objave: 22.02.2019)

Odluka/zapisnik: održavanje informatičke opreme u HZJZ (datum objave: 05.03.2019)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za Quantitray

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Quantitray (datum objave: 19.02.2019)

Odluka/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Quantitray (datum objave: 01.03.2019)


Predmet nabave:Filteri i filter papiri

Poziv na dostavu ponude: Filteri i filter papiri (datum objave: 18.02.2019)

Tehnička specifikacija:Tehničke specifikacije- filter i filter papiri (datum objave: 19.02.2019)

Izmjena roka za dostavu ponuda:Filter i filter papiri- izmjena roka (datum objave: 19.02.2019)

Odgovori na pitanja/izmjena troškovnika: filter i filter papiri-nova specifikacija / Dopis- odgovor na pitanjai izmjena troškovnika (datum objave: 22.02.2019)

Odluka/zapisnik: Filteri i filter papiri (datum objave: 19.03.2019)


Predmet nabave:Standardizirani identifikacijski sistemi

Poziv na dostavu ponude: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave: 18.02.2019)

Tehnička specifikacija:Tehničke specifikacije- standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave: 19.02.2019)

Odluka/zapisnik: Standardizirani identifikacijski sistemi (datum objave: 06.03.2019)


Predmet nabave: Usluga transporta uzoraka

Poziv na dostavu ponude:Usluga transporta uzoraka (datum objave: 11.02.2019)

Izmjena poziva: Izmjena Poziva / odgovor potencijalnom ponuditelju (datum objave: 13.02.2019)

Odluka o poništenju: Usluga transporta uzoraka (datum objave: 01.02.2019)


Predmet nabave: Antigeni, serumi i antiserumi

Poziv na dostavu ponude: Antigeni, serumi i antiserumi (datum objave: 07.02.2019)

Zapisnik/odluka: Antigeni, serumi i antiserumi (datum objave: 01.03.2019)


Predmet nabave: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Poziv na dostavu ponude:Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave: 05.02.2019)

Odluka/zapisnik: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor (datum objave: 28.02.2019)


Predmet nabave: HZJZ ERP s pripadajućim modulima

Poziv na dostavu ponude:HZJZ ERP s pripadajućim modulima (datum objave: 04.02.2019)

Odluka/zapisnik: HZJZ ERP s pripadajućim modulima (datum objave: 28.02.2019)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materija za aparat Ionski kromatograf

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf

Zapisnik/odluka: pribor i potrošni materijal za Ionski kromatograf (datum objave: 01.03.2019)


Predmet nabave: Nastavci za eppendorf pipete

Poziv na dostavu ponude: Nastavci za eppendorf pipetu (datum objave: 04.02.2019)

Odluka/zapisnik: Nastavci za eppendorf pipetu ((datum objave: 01.03.2019)


Predmet nabave: Standardi

Poziv na dostavu ponude: Standardi (datum objave: 01.02.2019)

Odluka/zapisnik: Standardi (datum objave: 07.03.2019)


Predmet nabave: Ostali testovi

Poziv na dostavu ponude: Ostali testovi (datum objave: 29.01.2019)

Izmjena troškovnika/tehničke specifikacije: Ostali testovi- izmjena troškovnik/tehnička specifikacija (datum objave: 30.01.2019)

Izmjena roka na dostvau ponuda: izmjena roka za dostavu ponuda- Ostali testovi (datum objave: 31.01.2019)

Odluka/zapisnik:Ostali testovi (datum objave: 28.02.2019)


Predmet nabave: Standardi i kitovi za GMO

Poziv na dostavu ponude: Standardi i kitovi za GMO (datum objave: 24.01.2019)

Odluka/zapisnik:Standardi i kitovi za GMO (datum objave: 12.02.2019)

Poziv na dostavu ponude za grupu 2: Standardi i kitovi za GMO, grupa 2 (datum objave: 21.02.2019)

Odluka/ zapisnik: Standardi i kitovi za GMO (datum objave: 01.03.2019)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat Mini Vidas

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat Mini Vidas (datum objave: 24.01.2019)

Odluka/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Mini Vidas (datum objave: 01.03.2019)


Predmet nabave: Mikrobiološke podloge

Poziv na dostavu ponude: Mikrobiološke podloge (datum objave: 23.01.2019)

Izmjena Poziva na dostavu ponuda/troškovnika: mikrobiološke podloge-izmjena (datum objave: 25.01.2019)

Odluka/zapisnik: Mikrobiološke podloge (datum objave: 07.02.2019)


Predmet nabave: Usluga obavljanja pomoćnih poslova

Poziv na dostavu ponude: Usluga obavljanja pomoćnih poslova (datum objave: 16.01.2019)

Izmjena poziva:Izmjena Poziva na dostavu ponuda (datum objave: 17.01.2019)

Odluka/zapisnik: Pomoćni radnik (datum objave: 29.01.2019)

Odluka o poništenju: Usluga obavljanja pomoćnih poslova (datum objave: 01.02.2019)


Predmet nabave: Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert

Poziv na dostavu ponude: Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert (datum objave: 16.01.2019)

Odluka/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Genexpert (datum objave: 29.01.2019)


Predmet nabave: Krv i krvni derivati

Poziv na dostavu ponude: Krv i krvni derivati (datum objave: 16.01.2019)

Odluka/zapisnik: Krv i krvni derivati (datum objave: 12.02.2019)


Predmet nabave: Antibiotici

Poziv na dostavu ponude: Antibiotici (datum objave: 16.01.2019)

Odluka/zapisnik: Antibiotici (datum objave: 29.01.2019)


Predmet nabave: Cjepivo protiv hepatitisa A za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante (datum objave: 15.01.2019)

Odluka o odabiru: Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle za potrebe ambulante


Predmet nabave: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante (datum objave: 15.01.2019)

Odluka o odabiru: Cjepivo protiv žute groznice za potrebe ambulante


Predmet nabave: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante

Poziv na dostavu ponude: cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante (datum objave: 15.01.2019)

Odluka o odabiru: Cjepivo protiv trbušnog tifusa za potrebe ambulante


Predmet nabave: Kompletirani tiskani materijal individualiziranih poziva na preventivne preglede u 2019. godini za nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti

Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude- kompletirani tiskani materijal individualiziranih poziva (datum objave: 02.01.2019)

Izmjena poziva na dostavu ponuda:Izmjena Poziva na dostavu ponude kompletirani tiskani materijal /Izmjena Poziva (datum objave: 04.01.2019)

Odluka o odabiru/zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda: kompletirani tiskani materijal- zapisnik/odluka (datum objave: 10.01.2019)


Predmet nabave: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme

Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude- održavanje ventila, podtlaka i pripadajuće opreme (datum objave: 02.01.2019)

Odluka o odabiru/zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda: održavanje ventila, podtlaka i pripadajuće opreme (datum objave: 24.01.2019)


Predmet nabave: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama

Poziv na dostavu ponude:Poziv na dostavu ponuda- otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama (datum objave: 02.01.2019)

Odluka o odabiru/zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda:Otklanjannje nedostatataka na elektroinstalacije (datum objave: 24.01.2019)


Predmet nabave: Servis i održavanje telefonske centrale

Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude- servis i održavanje telefonske centrale (datum objave: 02.01.2019)

Odluka o odabiru/zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda: Servis i održavanje telefonske centrale (datum objave: 29.01.2019)


Predmet nabave: USLUGA KONTAKT CENTRA namijenjene održavanju besplatne telefonske linije u svrhu promocije i iskazivanja interesa građana za odaziv na preventivne preglede u okviru Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka

Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude- usluga kontakt centra (datum objave: 02.01.2019)

Odluka o odabiru/zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda:Usluga kontakt centra (datum objave: 24.01.2019)


Predmet nabave: Usluga nadzora grijanja

Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponuda-usluga nadzora grijanja (datum objave: 02.01.2019)

Odluka o poništenju:Odluka o poništenju (datum objave: 15.01.2019)

Ponovljeni poziv:Ponovljeni poziv- usluga nadzora grijanja (datum objave: 15.01.2019)

Odluka o poništenju: Poništenje postupka Usluga nadzora grijanja (datum objave 04.02.2019)


Predmet nabave: Cjepivo protiv bjesnoće (HDC), za 2019. godinu

Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude- cjepivo program (datum objave: 02.01.2019)

Izmjena Poziva:Dopis-Izmjena Poziva na dostavu ponuda / Izmjena Poziva-bjesnoća HDC (datum objave: 03.01.2019)

Odluka o odabiru/zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda: bjesnoća HDC- zapisnik / odluka (datum objave: 10.01.2019)2018.

Predmet nabave: Nabava fotokopirnog uređaja sa skenerom


Predmet nabave: Izrada promotivnih materijala za nacionalne programe ranog otkrivanja raka vrata maternice


Predmet nabave: Izrada animiranog edukativnog videa o raku vrata maternice i prevenciji istog u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice


Predmet nabave: Nabava audiovizualne opreme za Plavi salon, Konferencijsku dvoranu i Edukacijski centar


Predmet nabave: Informatičke usluge izgradnje analitičkog modela baze podataka javnozdravstvenih registara s podregistrom smrtnosti od predoziranja


Predmet nabave: Nabava software licenci


Predmet nabave: Nabava osobnog automobila


Predmet nabave: Nabava radova na uređenju prostora u objektu Rockefellerova 12


Predmet nabave: Usluga nabave osobnog automobila niže klase, izvedba motora: benzin


Predmet nabave: Isporuka i instalacija laboratorijske centrifuge


Predmet nabave: Izrada mobilne aplikacije za NPP rak vrata maternice


Predmet nabave: Izrada promotivnih materijala za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke, raka debelog crijeva

Datum objave: 25.10.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda:Izrada promotivnih materijala:

  1. Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponuda- izrada promotivnih materijala (datum objave: 18.10.2018)
  2. Odgovor potencijalnom ponuditelju Odgovor na pitanje potencijalnog ponuditelja Izrada promotivnih materijala-dopis / izrada promotivnih materijala- izmjena troškovnika(datum objave 23.10.2018)
  3. Izmjena troškovnika:Izrada promotivnih materijala- 2. Izmjena troškovnika/ Izmjena teh.specifikacije (datum objave: 25.10.2018.)
  4. Odluka/zapisnik: zapisnik i odluka-prom. materijal NPP (datum objave: 12.11.2018.)

Predmet nabave: Laboratorijski uređaj za očitovanje mikrodilucijskih testova za ispitivanje osjetljivosti na antibiotike


Datum objave: 17.10.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Kolone za kromatogafiju


Predmet nabave:Nabava edukativnih anatomskih modela u okviru ESF projekta „Živjeti zdravo“


Datum objave: 16.10.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik:Nabava, isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača


Datum objave: 10.10.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluge tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava


Predmet nabave: Zaštitna medicinska odjeća i obuća


Datum objave: 26.09.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda: Imunoglobulim protiv bjesnoće, ljudski prema programu cjepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 21.09.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Imunoglobulin protiv bjesnoće, ljudski, za 2018. godinu


Datum objave: 17.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Obnavljanje licence za antivirusnu zaštitu


Datum objave: 14.09.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Nabava, isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača


Datum objave: 12.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Nabava 30 setova antropometrijskih mjernih instrumenata

Datum objave: 10.09.2018.
Ispravak tehničke specifikacije/produžetak roka za dostavu ponuda: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava

Datum objave: 05.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga pranja i glačanja zaštitne odjeće


Datum objave: 05.09.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava

Datum objave: 05.09.2018.
Odluka o poništenju: Odluka o poništenju- održavanje i popravak prijevoznih sredstava


Datum objave: 04.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Vitek2

Datum objave: 03.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga tehničkih pregleda (zakonska obveza)-autoklavi, kotlovnica, hidrant, plinska instalacija

Datum objave: 03.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Datum objave: 03.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Nabava informatičke usluge razvoja sučelja i podrške za provedbu europske zdravstvene ankete EHIS Val 3 (računalno asistirano anketiranje)

Datum objave: 31.08.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Nabava 30 setova antropometrijskih mjernih instrumenata


Datum objave: 28.08.2018.

Izmjena troškovnik:Kolone za kromatografiju- Izmjena troškovnika za grupu 18


Datum objave: 30.08.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: PCR uređaj s praćenjem reakcija u realnom vremenu-odluka / Zapisnik_PCR


Datum objave: 30.08.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Obnavljanje licence za antivirusnu zaštitu/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA- antivirusna zaštita


Datum objave: 29.08.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Pranje i održavanje zaštitne odjeće


Datum objave: 29.08.2018.

Odgovor potencijalnom ponuditelju / Izmjena troškovnika: Kolone za kromatografiju


Datum objave: 28.08.2018.

Odgovor potencijalnom ponuditelju:Kolone za kromatografiju

Izmjena troškovnik/produženje roka: Izmjena troškovnika i roka za dostavu ponude- kolone za kromatografiju / Troškovnik-kolone za kromatografiju


Datum objave: 27.08.2018.
Odluka o poništenju: Nabava, isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača- odluka o poništenju


Datum objave: 27.08.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik:Usluga izrade edukativno promotivnog video materijala u sklopu projekta HA- REACT Usluga popravka i atestiranja protupožarne opreme


Datum objave: 27.08.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga popravka i atestiranja protupožarne opreme


Datum objave: 27.08.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga ispitivanja funkcionalnosti i ispravnosti sustava vatrodojave


Datum objave: 24.08.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Kolone za kromatografiju


Datum objave: 21.08.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće.


Datum objave: 21.08.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga tehničkog održavanje prijevoznih sredstava


Datum objave: 10.08.2018.
Odluka o odabiru:Odluka o poništenju postupka nabave cjepiva protiv hepatitisa A

Datum objave: 30.07.2018.
Odluka o odabiru: Pribor i potrošni materijal za aparat Vitek2

Datum objave: 30.07.2018.
Odluka o odabiru: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Datum objave: 26.07.2018.
Odluka o odabiru: Isporuka i montaža aparata plinski kromatograf s mikro ECD detektorom

Datum objave: 26.07.2018.
Odluka o odabiru: Usluga adaptivnog održavanja elemenata NAJS -registarske poslovne domene

Datum objave: 23.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za aparat Vitek 2

Datum objave: 19.07.2018.
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda:Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za djecu prema programu cjepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 17.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Izrada edukativnog promotivnog video materijala u sklopu projekta HA REACT


Datum objave: 17.07.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju:Nabava, isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača


Datum objave: 13.07.2018.
Odluka o odabiru: Cjepivo protiv bjesnoće HDC prema programu cijepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 13.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Nabava, isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača


Datum objave: 13.07.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju: Odgovor potencijalnom ponuditelju na dostavljeni upit u predmetu nabave Isporuka i montaža aparata plinski kromatograf s mikro ECD detektorom, GC-μECD


Datum objave: 12.07.2018.

Izmjena poziva na dostavu ponude: Usluga organizacije i provedbe stručnih skupova u sedam gradova RH pod nazivom: Značaj liječnika obiteljske medicine u provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, U 40/18

Datum objave: 10.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga organizacije i provedbe stručnih skupova u sedam gradova RH pod nazivom: Značaj liječnika obiteljske medicine u provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke

Datum objave: 10.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Isporuka i montaža aparata plinski kromatograf s mikro ECD detektorom, GC-uECD

Datum objave: 06.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: PCR uređaj s praćenjem reakcija u realnom vremenu (real-time PCR uređaj) za laboratorijsku dijagnostiku

Datum objave: 04.07.2018.
Izmjena troškovnika: Izmjena troškovnika i produljenje roka za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet Usluga adaptivnog održavanja elemenata NAJS- registarske poslovne domene

Datum objave: 03.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga adaptivnog održavanja elemenata NAJS- registarske poslovne domene

Datum objave: 02.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Informatičke usluge održavanja aplikacija PePeR, Očevidnika ROI i migracije pripadajućih sustava baza podataka te aplikacijskog servera na novi virtualni server

Datum objave: 02.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Informatičke usluge razvoja sučelja i podrške za provedbu europske zdravstvene ankete EHIS val 3 (računalno asistirano anketrianje)

Datum objave: 14.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga zbrinjavanja medicinskog otpada

Datum objave: 14.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga nabave i ugradnje klima uređaja

Datum objave: 28.06.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga tehničkih pregleda (zakonska obveza)- autoklavi, kotlovnica, hidrant, plinska instalacija

Datum objave: 26.06.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga tehničkog održavanja prijevoznih sredstava

Datum objave: 18.06.2018.
Izmjena tehničke specifikacije/troškovnika: Nabava i ugradnja klima uređaja

Datum objave: 15.06.2018.
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Datum objave: 15.06.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Nabava i ugradnja klima uređaja

Datum objave: 15.06.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Cjepivo protiv bjesnoće, HDC prema programu cijepljenja za 2018. godinu

Datum objave: 14.06.2018.
Odluka o poništenju: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Datum objave: 14.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Laboratorijski kiventi spektrofotometar

Datum objave: 14.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Plinski kromatograf s autosamplerom i softverom

Datum objave: 14.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Digitalni set za umjeravanje jedno kanalnih pipeta

Datum objave: 13.06.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga zbrinjavanja medicinskog otpada, CPV 90524000-6

Datum objave: 04.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga analiza vanjskih laboratorija

Datum objave: 04.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga osiguranja imovine, osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za SPE-DEX 4790 AUTOMATSKI EKSTRAKTOR

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat ZEEnit 700p

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga organizacije stanke za kavu te radnog ručka u sklopu projekta INTERGRATE dana 03. i 04.05.2018. godine

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat atomski apsorpcijski spektrometar Varian 22o Fast

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat plinski kromatograf VARIAN GC-CP3800

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat TITRATOR DL 58

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Quantitray

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat sistem za razgradnju pomoću mirkovalova, ETOS 1, MILESTONE

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Analizator žive Ama 254 LECO

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat kromatograf HP 6890 MIS

Datum objave: 29.05.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda: Cjepivo protiv meningokoka grupe B prema programu cjepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 25.05.2018.:
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda i odluka o poništenju poziva na dostavu ponuda:Cjepivo protiv meningokoka, konjugirano, grupe A,C,W-135, Y


Datum objave: 25.05.2018.:
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda i odluka o poništenju poziva na dostavu ponuda:Ponovljeni poziv-Cjepivo protiv meningokoka grupe B prema programu cijepljenja za 2018. godinu /Odluka o poništenju poziva na dostavu ponude-Cjepivo protiv meningokoka grupe B prema programu obveznog cjepljenja za 2018. godinu/Troškovnik-Cjepivo protiv meningokoka grupe B za 2018. godinu


Datum objave: 25.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga arhiviranja

Datum objave: 24.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Određivanje radioaktivnosti, indikativne doze (ukupne alfa i beta radioaktivnosti) i radona u uzorcima voda

Datum objave: 23.05.2018.
Odluka: Standardi

Zapisnik: Standardi


Datum objave: 22.05.2018.

Odluka o odabiru: Prodaja rashodovanih osobnih vozila


Datum objave: 22.05.2018.

Izmjena troškovnika:Pribor i potrošni materijal za aparat Virclia /Specifikacija- VirClia


Datum objave: 22.05.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda:Pribor i potrošni materijal za aparat Virclia


Datum objave: 21.05.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Pribor i potrošni materijal za aparat Virclia


Datum objave: 18.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga poslovne podrške programskom rješenju za skladištenje i distribuciju cjepiva Modul cjepivo


Datum objave: 17.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Ionski kromatograf


Datum objave: 16.05.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju: Usluga osiguranja imovine, osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja


Datum objave: 15.05.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda: Usluga osiguranja imovine, osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja


Datum objave: 14.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: KME za odrasle-odluka i zapisnik


Datum objave: 11.05.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Poziv na dostavu ponuda- Osiguranje imovine, osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje


Datum objave: 11.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Operativna podrška za informacijske sustave eQMS::LIMS

Datum objave: 10.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Nabava informatičke usluge održavanja informacijskog sustava mikrobiologija, epidemiologija, higijenski minimum

Datum objave: 09.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Grupa 1:Usluga cateringa za protokolarne i tekuće potrebe na adresi Naručitelja / Grupa 2:Usluga cateringa za održavanje radionice tijekom projekta JAMRAI u Osijeku / Grupa 3:Usluga cateringa za održavanje radionice tijekom projekta JAMRAI u Sisku / Grupa 4:Usluga cateringa za održavanje radionice tijekom projekta JAMRAI u Zabok / Zapisnik: Usluga cateringa za protokolarne i tekuće potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo


Datum objave: 09.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga održavanja web portala i vezanih Internet stranica

Datum objave: 09.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Standardizirani identifikacijski sistemi

Datum objave: 09.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Hladnjaci za cjepiva

Datum objave: 08.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Servis i održavanje telefonske centrale


Datum objave: 03.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik:Usluga nadzora grijanja


Datum objave: 03.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Servis i preventivno održavanje raznih klimatizacijskih uređaja- odluka


Datum objave: 03.05.2018.
Izmjena tehničke specifikacije: Dopis-izmjena tehničke specifikacije za Cjepivo protiv meningokokno A, C, W-135, Y za 2018. godinu / Izmjenjena tehnička specifikacija za Cjepivo protiv meningokokno A, C, W-135, Y za 2018. godinu


Datum objave: 02.05.2018.
Izmjena troškovnika: Dopis-Izmjena količine u troškovniku / Izmjenjen troškovnik za cjepivo protiv meningokoka, konjugirano, grupa A,C,W-135 i Y


Datum objave: 30.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za djecu prema programu obveznog cijepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 30.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Cjepivo protiv meningokoka grupe B prema programu obveznog cijepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 30.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Cjepivo protiv meningokoka, konjugirano, grupe A, C, W-135 i Y prema programu obveznog cijepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 30.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Laboratorijski kivetni spektrofotometar


Datum objave: 30.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Plinski kormatograf s autosamplerom i softverom


Datum objave: 26.04.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga grafičke pripreme za tisak


Datum objave: 24.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga cateringa za protokolarne i tekuće potrebe HZJZ


Datum objave: 23.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Servis i preventivno održavanje raznih klimatizacijskih uređaja


Datum objave: 19.04.2018.
Izmjena troškovnika: USLUGA GRAFIČKE PRIPREME ZA TISAK- izmijenjeni troškovnik i rok za dostavu ponuda


Datum objave: 17.04.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda: Produženje roka za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Usluga grafičke pripreme za tisak


Datum objave: 16.04.2018.
Izmjena: Tehničke specifikacije/troškovnik, Usluga grafičke pripreme za tisak/ Pojašnjenja na upite potencijalnih ponuditelja te izmjena i dopuna tehničke specifikacije


Datum objave: 13.04.2018.
Odluka o odabiru: Antiserumi za aglutinaciju salmonella, šigela, e. coli I Yersinia enterocolitica

Datum objave: 13.04.2018.
Odluka o odabiru: Antiserumi za identifikaciju Neisseria meningitis


Datum objave: 13.04.2018.
Odluka o odabiru: Antigen za dokaz antitijela na staphylolysin u serumu


Datum objave: 12.04.2018.
Izmjena roka: Dostava ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Usluga grafičke pripreme za tisak


Datum objave: 11.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Nabava hladnjaka za pohranu cjepiva


Datum objave: 11.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za SPE-DEX 4790 AUTOMATSKI EKSTRAKTOR


Datum objave: 11.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za aparat ZEEnit 700P


Datum objave: 11.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za aparat Quantitray


Datum objave: 11.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za aparat ionski kromatograf

Datum objave: 06.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Usluga nadzora grijanja


Datum objave: 06.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Servis i održavanje telefonske centrale


Datum objave: 06.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga grafičke pripreme za tisak


Datum objave: 05.04.2018.
Odluka o odabiru/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Mispa I


Datum objave: 05.04.2018.
Odluka o odabiru/Zapisnik: Grafička priprema vizualnog identiteta tiskanog, edukativnog i promidžbenog materijala za potrebe projekta „Živjeti zdravo“


Datum objave: 29.03.2018.
Odluka o odabiru: Ostali testovi


Datum objave: 27.03.2018.
Odluka o odabiru/Zapisnik:Pribor i potrošni materijal za ARIAMX


Datum objave: 27.03.2018.
Odluka o odabiru/Zapisnik:Usluga održavanja poslovnog sustava HZJZ ERP s pripadajućim modulima


Datum objave: 27.03.2018.
Izmijenjeni poziv na dostavu ponuda:Usluga održavanja web portala i vezanih Internet stranica


Datum objave: 23.03.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju:Grafička priprema vizualnog identiteta projekt -živjeti zdravo


Datum objave: 23.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Standardizirani identifikacijski sistemi


Datum objave: 22.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga procjene rizika iz zaštite na radu


Datum objave: 22.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga održavanja web portala i veznih Internet stranica


Datum objave: 22.03.2018.

Odluka o odabiru/zapisnik: Indikatori za kontrolu sterilizacije


Datum objave: 20.03.2018.

Poziv na dostavu ponuda: Grafička priprema vizualnog identiteta projekt -živjeti zdravo


Datum objave: 19.03.2018.

Odluka o odabiru/zapisnik:Informatičke usluge nadogradnje PENTAHO izjveštajnog sustava


Datum objave: 16.03.2018.

Odluka o odabiru/zapisnik: Nabava informatičke usluge održavanja informacijskog sustava mikrobiologija, epidemiologija, higijenski minimum


Datum objave: 16.03.2018.
Izmjenjeni poziv na dostavu ponuda:Izmjena Poziva na dostavu ponude- Usluga arhiviranja


Datum objave: 12.03.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju/Izmjenjena tehnička specifikacija: Standardi-odgovor potencijalnom ponuditelju i produženje roka / Izmjenjene tehničke specifikacije- Standardi za prehrambene aditive, Standardi za pesticide, Standardi za polimerne aditive


Datum objave: 12.03.2018.
Izmjenjeni poziv na dostavu ponuda:Ispravak Poziva na dostavu ponuda za Uslugu održavanja poslovnog sustava HZJZ ERP s pripadajućim modulima


Datum objave: 12.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga arhiviranja


Datum objave: 12.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za aparat AriaMX


Datum objave: 12.03.2018.
Izmjenjeni poziv na dostavu ponuda (dodana stranica koja nedostaje- str. 4):Informatičke usluge nadogradnje PENTAHO izvještajnog sustava nad podacima iz primarne zdravstvene zaštite HZJZ


Datum objave: 09.03.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju: Standardi_ grupa Standardi za arome


Datum objave: 09.03.2018.

Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert


Datum objave: 09.03.2018.

Odluka o odabiru/zapisnik: Nastavci za eppendorf pipetu


Datum objave: 09.03.2018.

Odluka o odabiru/zapisnik: Cjepivo protiv hemofillusa tipa B


Datum objave: 08.03.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda: Standardi


Datum objave: 08.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Standardi / Produženje roka


Datum objave: 08.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Usluga održavanja poslovnog sustava HZJZ ERP s pripadajućim modulima


Datum objave: 08.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Usluga poslovne podrške programskom rješenju za skladištenje i distribuciju cjepiva


Datum objave: 08.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Informatičke usluge nadogradnje PENTAHO izvještajnog sustava nad podacima iz primarne zdravstvene zaštite HZJZ


Datum objave: 05.03.2018.

Odluka o odabiru: Cjepivo protiv žute groznice za 2018. godinu za potrebe ambulante


Datum objave: 05.03.2018.

Odluka o odabiru: Generatori atmosfere i mediji za pohranu sojeva


Datum objave: 05.03.2018.

Odluka o odabiru: Filteri i filter papiri


Datum objave: 05.03.2018.

Odluka o odabiru: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama


Datum objave: 05.03.2018.

Odluka o odabiru: Mikrobiološke podloge


Datum objave: 02.03.2018.

Odluka o poništenju: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće


Datum objave: 02.03.2018

Odluka o odabiru: Opće stakleno lab. posuđe i pribor/volumetrijsko stakleno posuđe


Datum objave: 28.02.2018.
Odluka o odabiru: Migracija arhivskog registra osoba s invaliditetom i očevidnika u jedinstveni registar osoba s invaliditetom

Datum objave: 28.02.2018.
Odluka o odabiru: Krvni derivati

Datum objave: 28.02.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda:Indikatori za kontrolu sterilizacije

Datum objave: 28.02.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju:Indikatori za kontrolu sterilizacije

Datum objave: 27.02.2018.
Odluka o odabiru/Zapisnik: Obrasci i knjige laboratorijskog protokola

Datum objave: 27.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Nabava informatičke usluge održavanja informacijskog sustava mikrobiologija, epidemiologija, higijenski minimum

Datum objave: 27.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Pribor i potrošni materijal za aparat Shimadzu GC MS QP 2010+

Datum objave: 26.02.2018.
Ponovljeni poziv na dostavu ponude:Antigeni, serumi i antiserumi

Datum objave: 26.02.2018.
Odluka o poništenju: Antigeni, serumi i antiserumi- odluka o poništenju

Datum objave: 26.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Indikatori za kontrolu sterilizacije

Datum objave: 26.02.2018.
Odluka o poništenju:Biološki indikatori-poništenje

Datum objave: 21.02.2018.
Ponovljeni poziv na dostavu ponude:Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuče opreme-ponovljeni poziv

Datum objave: 21.02.2018.
Odluka o poništenju:Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuče opreme-odluka o poništenju

Datum objave: 19.02.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda: Produženje roka-Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert

Datum objave: 16.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert

Datum objave: 16.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv Hemofilusa tip B

Datum objave: 15.02.2018.
Odluka o odabiru:Standardi i kitovi za GMO

Datum objave: 15.02.2018.
Odluka o odabiru:Pribor i potrošni materijal za aparat Applied 7500 Fast

Datum objave: 15.02.2018.
Odluka o odabiru:Pribor i potrošni materijal za aparat Agilent 6890N

Datum objave: 14.02.2018.
Odluka o odabiru/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Mini -odluka

Datum objave: 14.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Ostali testovi

Datum objave: 14.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Usluga pranja i održavanja odjeće

Datum objave: 13.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv žute groznice

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Knjige laboratorijskih protokola i obrasci

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Generatori atmosfere i mediji za pohranu sojeva

Datum objave: 08.02.2018.
Odluka o odabiru: Cjepivo protiv vodenih kozica

Datum objave: 08.02.2018.
Odluka o odabiru: Cjepivo protiv trbušnog tifusa

Datum objave: 08.02.2018.
Odluka o odabiru:Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle

Datum objave: 08.02.2018.
Odluka o odabiru:Odluka-Papirnati ručnici

Datum objave: 08.02.2018.
Odluka o odabiru:Odluka- Toaletni papir

Datum objave: 01.02.2018.
Ponovljeni poziv na dostavu ponude:Biološki indikatori-ponovljeni

Datum objave: 17.01.2018.
Odluka o poništenju: Biološki indikatori- poništenje

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama

Datum objave: 06.02.2018.
Pojašnjenje vezano za Poziv na dostavu ponuda : Odgovor potencijalnom ponuditelju-Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Datum objave: 02.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Datum objave: 02.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Antigeni, serumi i antiserumi/ specifikacija ANTIGENI , SERUMI I ANTISERUMI-grupa 1-2018. /specifikacija ANTIGENI , SERUMI I ANTISERUMI-grupa 2- 2018. /specifikacija ANTIGENI. SERUMI-GRUPA 3- 2018.

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Krvni derivati/ specifikacija KRVNI DERIVATI -grupa 2-2018./ specifikacija KRVNI DERIVATI -grupa 3-2018./ specifikacija KRVNI DERIVATI-grupa 1- 2018.

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Biološki indikatori /Specifikacija BIOLOŠKI INDIKATOR ZA KONTROLU STERILIZACIJE

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Antibiotici/specifikacija ANTIBIOTICI -grupa3- 2018./ specifikacija ANTIBIOTICI-grupa 2 – 2018. /specifikacija ANTIBIOTICI-grupa1 – 2018.

Datum objave: 01.02.2018.
Produženje roka/ Poziv na dostavu ponude:Eppendorf pipete/produženje roka- Eppendorf pipete

Datum objave: 29.01.2018.
Poziv na dostavu ponude: Standardi i kitovi za GMO

Datum objave: 29.01.2018.
Produženje roka/ Poziv na dostavu ponude:Mikrobiološke podloge/produženje roka

Datum objave: 29.01.2018.
Produženje roka/ Poziv na dostavu ponude: produženje roka/Filter i filter papiri

Datum objave: 29.01.2018.
Ispravak Poziva na dostavu ponude:Ispravak procjenjene vrijednosti- toaletni papir

Datum objave: 29.01.2018.
Ispravak Poziva na dostavu ponude:Ispravak procijenjene vrijednosti-papirnati ručnici

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude: Toaletni papir

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude:Papirni ručnici

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude:Mikrobiološke podloge

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude:Filter i filter papiri

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude: Eppendorf pipete

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude:Pribor i porošni materijal za aparat Agilent 6890N

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude:Pribor i porošni materijal za aparat Mini Vidas

Datum objave: 25.01.2018.
Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv trbušnog tifusa /IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU /specifikacija-trbušni tifus

Datum objave: 25.01.2018.
Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle/ IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

Datum objave: 24.01.2018.
Poziv na dostavu ponude: Migracija arhivskog Registra osoba s invaliditetom i Očevidnika u jedinstveni Registar osoba s invaliditetom koji zajedno s ostalim registrima i njihovim uslugama tvori Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS)

Datum objave: 17.01.2018.
Odluka o odabiru: Usluga obavljanja pomoćnih poslova u HZJZ

Datum objave: 09.01.2018.
Odluka o odabiru: Usluga kontakt centra

Datum objave: 03.01.2018.
Produženje roka: Usluga obavljanja pomoćnih poslova u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo


2017.

Datum objave: 29.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga obavljanja pomoćnih poslova u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

Datum objave: 28.12.2017.
Odluka o odabiru: Zakup poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparatadluka o odabiru

Datum objave: 20.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga kontakt centra

Datum objave: 14.12.2017.
Produženje roka: Zakup poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Datum objave: 14.12.2017.
Odgovor potencijalnom ponuditelju:Zakup poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Datum objave: 08.12.2017.
Odluka o odabiru: Usluga izrade i montaže medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Datum objave: 08.12.2017.
Odluka o odabiru: Usluga izrade i montaže uredske opreme i namještaja za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo”

Datum objave: 08.12.2017.
Natječajna dokumentacija: Zakup poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Datum objave: 07.12.2017.
Odluka o odabiru: Licence Oracle Standard

Datum objave: 06.12.2017.
Odluka o odabiru: Usluga tiska promotivnih materijala za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke, raka debelog crijeva i raka vrata maternice

Datum objave: 05.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga izrade i montaže medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Datum objave: 05.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga izrade i montaže uredske opreme i namještaja za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Datum objave: 04.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Licenca ORACLE STANDARD

Datum objave: 01.12.2017.
Odluka o odabiru: Nabava radova vezanih uz prilagodbu prostora za puštanje u rad ICM_MS uređaja

Datum objave: 30.11.2017.
Odluka o odabiru: Usluga nabave osobnog automobila

Datum objave: 28.11.2017.
Odluka o odabiru: Odluka- uređenje mikrobiološkog laboratorija i konferencijske dvorane

Datum objave: 24.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Nabava radova vezanih uz prilagodbu prostora za puštanje u rad ICP-MS uređaja

Datum objave: 24.11.2017.
Pojašnjenje vezano uz Poziv na dostavu ponuda: PCR uređaj s praćenjem reakcija u realnom vremenu (real-time PCR uređaj)

Datum objave: 23.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Izrada promotivnih materijala za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke, raka debelog crijeva i raka vrata maternice

Datum objave: 22.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga nabave osobnog automobila

Datum objave: 22.11.2017.
Odluka o poništenju: Usluga nabave osobnog automobila-poništenje

Datum objave: 22.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: STANDARDNI SOJEVI

Datum objave: 21.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: PCR uređaj s praćenjem reakcija u realnom vremenu (real-time PCR uređaj)

Datum objave: 14.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Nabava radova na uređenju prostora u objektu Rockefellerova 2 II kat i radova na uređenju prostora Rockefellerova 7 I kat uz nabavu i montažu audiovizualne opreme

Datum objave: 14.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga nabave osobnog automobila srednje klase

Datum objave: 13.11.2017.
Odluka o odabiru: Hepatitis A za odrasle

Datum objave: 07.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv hepatitisa “A” za odrasle

Datum objave: 24.10.2017.
Odluka o odabiru: Nabava usluge oglašavanja u javnim prostorima i javnom prijevozu povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja i Svjetskog dana AIDS-a u sklopu projekta „Živjeti zdravo“

Datum objave: 16.05.2017.
Odluka o odabiru: Licence za antivirusnu zaštitu

Datum objave: 09.10.2017.
Poziv na dostavu ponude: Nabava usluge oglašavanja u javnim prostorima i javnom prijevozu povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja i Svjetskog dana AIDS-a u sklopu projekta „Živjeti zdravo“

Datum objave: 09.10.2017.
Poziv na dostavu ponude: PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL ZA MIKROVALNU PEĆNICU MULTIVARE

Datum objave: 27.9.2017.
Poziv na dostavu ponude:Licence za antivirusnu zaštitu

Datum objave: 1.6.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga nabave višenamjenskog vozila srednje klase

Datum objave: 22.05.2016.
Odluka o odabiru: Odluka o odabiru-usluga tiska

Datum objave: 16.05.2017.
Pojašnjenje na upit: Pojašnjenje na upit za uslugu tiska

Datum objave: 12.05.2017.
Poziv na dostavu ponude: Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripravu uzoraka duhana prema točki 5.3 norme HRN ISO 43892007

Datum objave: 12.05.2017.
Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude za predmet nabave Usluga tiskanja

Datum objave: 27.04.2017.
Poništenje postupka jednostavne nabave: Odluka o poništenju za predmet nabave Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripravu uzoraka duhana

Datum objave: 19.04.2017.
Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude-Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripravu uzoraka duhana

Datum objave: 11.04.2017.
Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude- Cjepivo protiv Hemofilusa tipa B, (konjugirano), prema programu obveznog cijepljenja za 2017. godinu.

Datum objave: 30.03.2017.
Pojašnjenje vezano uz Poziv na dostavu ponuda: Pojašnjenje vezano za tehničku specifikaciju- VIRCLIA/specifikacija VirClia

Datum objave: 30.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude-Usluga servisa i preventivno održavanje razne klimatizacijske opreme.

Datum objave: 30.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude za pribor i potrošni materijal za aparat VirClia- produženje roka za dostavu ponude

Datum objave: 29.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude-Pribor i potrošni materijal za aparat ZEEnit 700P/ specifikacija ZEENIT 700p

Datum objave: 29.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponuda-Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia/specifikacija VIRCLIA

Datum objave: 22.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda:Poziv na dostavu ponude- MINI VIDAS

Datum objave: 22.03.2017.
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda:Poziv na dostavu ponuda- Nastavci za Eppendorf pipetu

Datum objave: 01.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Ostali testovi

Datum objave: 28.02.2017.
Poništenje postupka jednostavne nabave: Poništenje postupka jednostavne nabave Nastavci za Eppendorf pipetu

Datum objave: 27.02.2017.
Pojašnjenje vezano na Poziv na dostavu ponude:Pojašnjenje vezano za upit potencijalnog ponuditelja za predmet nabave Toneri i tinte i ostali potrošni materijal

Datum objave: 23.02.2017.
Pojašnjenje vezano na Poziv na dostavu ponude: Pojašnjenje vezano na upit potencijalnog ponuditelja za predmet nabave TONERI I TINTE I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL

Datum objave: 21.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude- Standardizirani identifikacijski sistemi

Datum objave: 17.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Dopuna poziva za predmet nabave Toneri i tinte i ostali potrošni materijal- Izjave i Ponudbeni list

Datum objave: 17.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Dopuna Poziva za predmet nabave Mikrobiološke podloge- Izjave i Ponudbeni list

Datum objave: 15.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude- Toneri i tinte i ostali potrošni materijali

Datum objave: 13.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave mikrobiološke podloge

Datum objave: 10.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Tehničke specifikacije za uredski materijal-izmjena

Datum objave: 07.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda:Izmjena pogrešno navedenog teksta “predmeta nabave” u Pozivu na dostavu ponude za uslugu održavanja unutar poslovnog sustava HZJZ ERP s pripadajućim modulima

Datum objave: 07.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Dopuna Poziva na dostavu ponude za uredski materijal

Datum objave: 07.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda:Poziv na dostavu ponude- usluga održavanja unutar poslovnog sustava HZJZ ERP s pripadajućim modulima

Datum objave: 03.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Dopuna Poziva na dostavu ponude za predmet nabave Nastavci za Eppendorf pipetu

Datum objave: 02.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Izmjena poziva na dostavu ponuda uredski materijal

Datum objave: 01.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude-Nastavci za Eppendorf pipetu

Datum objave: 27.01.2017.
Poziv na dostavu ponuda: poziv na dostavu ponude- nabava uredskog materijala

Datum objave: 12.01.2017.
Poziv na dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponude – nabava licenci za programski paket Microsoft Office T5D-02826


2016.

Datum objave: 22.12.2016.
Odluka o odabiru – Promotivni materijal s tiskom za NNP raka vrata maternice


Datum objave: 21.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponuda – promotivni materijal s tiskom NNP raka vrata maternice – dopuna Troškovnika


Datum objave: 21.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponuda – usluga Kontakt centra


Datum objave: 20.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponuda – promotivni materijal s tiskom NNP raka vrata maternice


Datum objave: 13.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – ONKO + poruka i prototip Registra dijabetesa


Datum objave: 13.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Poslovna analiza i tehnička specifikacija novog Registra dijabetesa


Datum objave: 25.11.2016.
Odluka o odabiru – Odluka o odabiru građevinsko-obrtnički radovi


Datum objave: 15.11.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Građevinsko-obrtnički radovi


Datum objave: 27.9.2016.
Poziv na dostavu ponude za nabavu nadzornog sustava za server sobu, projektora, preklopnika – IZMJENA


Datum objave: 23.9.2016.
Poziv na dostavu ponudeza nabavu nadzornog sustava za server sobu, projektora, preklopnika


Datum objave: 23.9.2016.
Natječajna dokumentacija – zakup poslovnog prostora – samoposlužni aparati


Datum objave: 10.6.2016.
Poziv na dostavu ponude cjepivo protiv rubele 2016.


Datum objave: 10.6.2016.
Poziv na dostavu ponuda cjepivo protiv ospica 2016.


Datum objave: 10.6.2016.
Poziv na dostavu ponude Tuberkulin 2016.


Datum objave: 10.6.2016.
Poziv na dostavu ponude za uslugu održavanja unutar poslovnog sustava – IZMJENA


Datum objave: 9.6.2016.
Poništenje postupka Bagatelne nabave: nabava Tuberkulina, nabava cjepiva protiv Morbila
nabava cjepiva protiv Rubele za 2016. godinu

Poništava se postupak Bagatelne nabave pod brojem:
71-3/73-1-16 nabava Tuberkulina za 2016. godinu
71-3/74-1-16 nabava cjepiva protiv Morbila za 2016. godinu
71-3/75-1-16 nabava cjepiva protiv Rubele za 2016. godinu
Postupci se poništavaju zbog promjena tehničkih specifikacija.


Datum objave: 7.6.2016.
Poziv na dostavu ponude za uslugu održavanja unutar poslovnog sustava


Datum objave: 7.6.2016.
Poziv na dostavu ponude – cjepivo protiv rubele 2016.


Datum objave: 7.6.2016.
Poziv na dostavu ponude – cjepivo protiv ospica 2016.


Datum objave: 7.6.2016.
Poziv na dostavu ponude – Tuberkulin 2016.


Datum objave: 3.6.2016.
Poziv na dostavu ponuda za aparat VIRCLIA 2016. / specifikacije


Datum objave: 19.5.2016.
Odluka o poništenju – EDEG 2017.


Datum objave: 5.5.2016.
Pojašnjenje – EDEG 2017.


Datum objave: 28.4.2016.
Poziv na dostavu ponuda – EDEG 2017.


Datum objave: 13.4.2016.
Izmjena poziva na dostavu ponuda – Usluga servisa i preventivno održavanje razne klimatizacijske opreme


Datum objave: 8.4.2016
Izmjena poziva na dostavu ponuda – Usluga servisa i preventivno održavanje razne klimatizacijske opreme


Datum objave: 7.4.2016.
Poziv na dostavu ponude za laboratorijsko staklo 2016. / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3


Datum objave: 6.4.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Usluga servisa i preventivno održavanje razne klimatizacijske opreme


Datum objave: 6.4.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Usluga upravljanja postojećom facebook stranicom Nacionalni preventivni programi


Datum objave: 5.4.2016.
Poziv na dostavu ponude za STANDARDE – PESTICIDI 2016. / Specifikacija


Datum objave:1.4.2016.
Odluka o poništenju – Kontakt centar


Datum objave: 31.3.2016.
Odluka o poništenju – Facebook stranica


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za CJEPIVO PROTIV PNEUMOKOKA 23 SERO TIPA ZA AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za CJEPIVO PROTIV TRBUŠNOG TIFUSA- ZA AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude CJEPIVO PROTIV ŽUTE GROZNICE- ZA AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – FILTERI I FILTER PAPIRI-2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za CJEPIVO PROTIV HEPATITSA A – ZA ODRASLE ZA AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponuda za kombinirano cjepivo protiv HEPATITISA A i B-ZA ODRASLE AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 23.3.2016.
Izmjena poziva na dostavu ponuda za pružanje usluge kontakt centra


Datum objave: 23.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za MINI VIDAS / Specifikacija


Datum objave: 23.3.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Usluga kontakt centra


Datum objave: 22.3.2016.
Pojašnjenje poziva na dostavu ponude – organizacija i provođenje stručnih skupova


Datum objave: 21.3.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Usluga upravljanja postojećom facebook stranicom “Nacionalni preventivni programi”


Datum objave: 21.3.2016.
Poziv na dostavu ponude cjepivo 2016. za KME – za odrasle – AMB 2016.


Datum objave: 17.3.2016.
Izmjena poziva na dostavu ponude – organizacija i provođenje stručnih skupova


Datum objave: 15.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za STANDARDIZIRANI IDENTIFIKACIJSKI SISTEMI / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3.


Datum objave: 10.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – APARAT ZEEnit 700-2016. / Specifikacija


Datum objave: 9.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – organizacija i provođenje stručnih skupova


Datum objave: 7.3.2016.
Poziv na dostavu ponude APARAT QUANTITRAY 2016. / Specifikacija


Datum objave: 3.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – ANTIGENI, SERUMI 2016 / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3.


Datum objave: 2.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – STANDARDI I KITOVI ZA GMO 2016. / Specifikacija


Datum objave: 2.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – NASTAVCI ZA EPPENDORF PIPETE 2016 / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2


Datum objave: 2.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – APARAT MISPA – I 2016 / Specifikacija


Datum objave: 1.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – MIKROBIOLOŠKE PODLOGE 2016. zajedno sa specifikacijom / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3; Grupa 4


Datum objave: 29.2.2016.
Poziv na dostavu ponude ANTIBIOTSKIH DISKOVA 2016. zajedno sa specifikacijom / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3; Antibiotski i antifugalni


Datum objave: 26.2.2016.
Dopuna poziva na dostavu ponuda toneri i tinte i ostali informatički materijal


Datum objave: 26.2.2016.
Poziv na dostavu ponude – TISKANICE PO POSEBNOM ZAHTJEVU 2016. / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2


Datum objave: 25.2.2016.
Ponovljeni poziv na dostavu ponude – GENEXPERT 2016.


Datum objave: 24.2.2016.
Poziv na dostavu ponude – OSTALI TESTOVI ZA SEROLOŠKU DIJAGNOSTIKU


Datum objave: 23.2.2016.
Ponovljena ponuda – TONERI I TINTE-2016


Datum objave: 23.2.2016.
Ponovljena ponuda – UREDSKI MATERIJAL GRUPA A I B-2016