Cijepljenje protiv COVID-19 u Zagrebu

HZJZ i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Rockefellerova 4 ponovo organiziraju:

  • Cijepljenje protiv COVID-19
  • Cijepljenje protiv HPV-a za sve u dobi do 25 godina
  • Cijepljenje protiv pneumokoka prema medicinskim indikacijama
  • Savjetovanje o drugim bolestima koje uvećavaju rizika za teže oblike bolesti COVID-19 i teže oblike pneumokokne bolesti
  • Savjetovanje o možebitnim kontraindikacijama za cijepljenje
  • Savjetovanje o HPV-u

Cijepiti se možete svake srijede, počevši od 7. rujna 2022. godine od 16.00 do 20.00 sati.

Građani se u gradu Zagrebu mogu cijepiti i na ostalim cijepnim punktovima navedenim na sljedećoj poveznici: https://stampar.hr/hr/novosti/cijepni-i-testni-punktovi-grada-zagreba