Cijepljenje protiv COVID-19 u Zagrebu

Obavještavamo građane da  Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizira  punkt za cijepljenje bez najavljivanja. Cijepljenje je organizirano za osobe koje trebaju primiti prvu, drugu, treću (prvu docjepnu) i četvrtu (drugu docjepnu) dozu cjepiva. Osim cijepljenja protiv bolesti COVID-19, građani do 25. godine  mogu se cijepiti protiv HPV-a devetvalentnim cjepivom (bez najave i besplatno),  a moguće je cijepiti se i protiv pneumokoka (Pneumovax) također bez najave.

HZJZ cijepni punkt organizira u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Rockefellerova 4. Građani se bez prethodne najave mogu cijepiti svake srijede od 16.00 do 20.00 sati. Dostupna su sva cjepiva, a građani mogu primiti prvu, drugu, treću i četvrtu dozu cjepiva.

Na cijepnom punktu u Rockefellerovoj također je omogućeno cijepljenje djece bez najavljivanja u svim navedenim terminima koji se odnose i na odrasle osobe.

Za ostale punktove za cijepljenje u gradu Zagrebu molimo posjetite službenu mrežnu stranicu NZJZ Dr. Andrija Štampar: https://stampar.hr/hr