Cijepljenje protiv COVID-19 u Zagrebu

HZJZ i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Rockefellerova 12 organiziraju:

  • Cijepljenje protiv COVID-19
  • Cijepljenje protiv HPV-a za sve u dobi do 25 godina
  • Cijepljenje protiv pneumokoka prema medicinskim indikacijama
  • Savjetovanje o drugim bolestima koje uvećavaju rizika za teže oblike bolesti COVID-19 i teže oblike pneumokokne bolesti
  • Savjetovanje o možebitnim kontraindikacijama za cijepljenje
  • Savjetovanje o HPV-u

Cijepiti se možete srijedom od 16.00 do 20.00 sati. Od 7. prosinca cijepljenje će se održavati svake srijede od 16.00 do 19.00 sati na adresi  Rockefellerova 12, edukacijski centar.

  1. Cijepimo prvu i drugu docijepnu dozu (tzv. 3. i 4. dozu)
  2. Za prvu i drugu docjepnu dozu (tzv. 3. i 4. dozu) građani mogu birati između cjepiva koje, osim wuhanskog soja, sadrži BA 1 podvarijanatu omikrona ili BA4/5 podvarijanatu omikrona. S obzirom da su na cjepivo s BA 1 podvarijanatom provedena istraživanja koja nisu provedena za BA4/BA5 podvarijanatu, HZJZ onima koji su neodlučni preporučuje BA1 podvarijanatu, no svatko tko želi može se cijepiti s cjepivom za BA4/5 podvarijanatu.

Građani se u gradu Zagrebu mogu cijepiti i na ostalim cijepnim punktovima navedenim na sljedećoj poveznici: https://stampar.hr/hr/novosti/cijepni-i-testni-punktovi-grada-zagreba