Cijepljenje protiv COVID-19 u Zagrebu

HZJZ i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Rockefellerova 12 organiziraju:

  • Cijepljenje protiv COVID-19
  • Cijepljenje protiv gripe
  • Cijepljenje protiv HPV-a za sve u dobi do 25 godina
  • Cijepljenje protiv pneumokoka prema medicinskim indikacijama
  • Savjetovanje o drugim bolestima koje uvećavaju rizika za teže oblike bolesti COVID-19 i teže oblike pneumokokne bolesti
  • Savjetovanje o možebitnim kontraindikacijama za cijepljenje
  • Savjetovanje o HPV-u

Cijepljenje se održava svake srijede od 16.00 do 18.00 sati na adresi  Rockefellerova 12, edukacijski centar.

  1. Cijepimo prvu i drugu docijepnu dozu (tzv. 3. i 4. dozu)
  2. Za prvu i drugu docjepnu dozu (tzv. 3. i 4. dozu) građani mogu birati između cjepiva koje, osim wuhanskog soja, sadrži BA 1 podvarijanatu omikrona ili BA4/5 podvarijanatu omikrona. S obzirom da su na cjepivo s BA 1 podvarijanatom provedena istraživanja koja nisu provedena za BA4/BA5 podvarijanatu, HZJZ onima koji su neodlučni preporučuje BA1 podvarijanatu, no svatko tko želi može se cijepiti s cjepivom za BA4/5 podvarijanatu.

Građani se u gradu Zagrebu mogu cijepiti i na ostalim cijepnim punktovima navedenim na sljedećoj poveznici: https://stampar.hr/hr/novosti/cijepni-i-testni-punktovi-grada-zagreba