Broj oboljelih od COVID-19 i stope po županijama


Broj oboljelih i stope po danima možete pogledati ovdje:

04. studenoga 2020. (PDF, 45.3 KB)

– *

26. listopada 2020. (PDF, 44.9 KB)

25. listopada 2020. (PDF, 44.9 KB)

24. listopada 2020. (PDF, 44.7 KB)

23. listopada 2020. (PDF, 45 KB)

22. listopada 2020. (PDF, 45.2 KB)

21. listopada 2020. (PDF, 44.7 KB)

20. listopada 2020. (PDF, 44.9 KB)

19. listopada 2020. (PDF, 44.9 KB)

18. listopada 2020. (PDF, 44.7 KB)

17. listopada 2020. (PDF, 44.7 KB)

16. listopada 2020. (PDF, 44.6 KB)

15. listopada 2020. (PDF, 44.7 KB)

14. listopada 2020. (PDF, 44.9 KB)

13. listopada 2020. (PDF, 44.7 KB)

12. listopada 2020. (PDF, 44.7 KB)

11. listopada 2020. (PDF, 44.9 KB)

10. listopada 2020. (PDF, 44.9 KB)

09. listopada 2020. (PDF, 44.9 KB)

08. listopada 2020. (PDF, 44.9 KB)

07. listopada 2020. (PDF, 44.6 KB)

06. listopada 2020. (PDF, 44 KB)

05. listopada 2020. (PDF, 44.8 KB)

04. listopada 2020. (PDF, 44.8 KB)

03. listopada 2020. (PDF, 44.8 KB)

02. listopada 2020. (PDF, 45 KB)

01. listopada 2020. (PDF, 45 KB)

30. rujna 2020. (PDF, 45 KB)

29. rujna 2020. (PDF, 45.1 KB)

28. rujna 2020. (PDF, 45 KB)

27. rujna 2020. (PDF, 44.8 KB)

26. rujna 2020. (PDF, 45 KB)

25. rujna 2020. (PDF, 45.2 KB)

24. rujna 2020. (PDF, 45.6 KB)

23. rujna 2020. (PDF, 44.3 KB)

22. rujna 2020. (PDF, 44.9 KB)

21. rujna 2020. (PDF, 44 KB)

20. rujna 2020. (PDF, 45.7 KB)

19. rujna 2020. (PDF, 44.9 KB)

18. rujna 2020. (PDF, 45.9 KB)

17. rujna 2020. (PDF, 45.9 KB)

16. rujna 2020. (PDF, 45.6 KB)

______________

* nedostajući podaci će biti objavljeni naknadno