Odjel za terenske intervencije

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Pojačano praćenje legionarske bolesti, epidemiološka obrada i anketiranje oboljelih su važni kod određivanja vjerojatnosti mjesta na kojem se mogla dogoditi izloženost legioneli.

Rano prepoznavanje eventualnog grupiranja oboljelih iziskuje provedbu epidemiološkog izvida i intervencije na terenu, osobito ako se radi o javnim objektima kao što su hoteli, bolnice, domovi za umirovljenike, industrijska postrojenja itd., u kojima se može dogoditi razvoj legionele u sustavu pripreme tople vode i distribucije vode u objektima i oko njih, uključujući i vodene tornjeve za rashlađivanje ako su takvi pristutni.

Rane intervencije u takvim objektima sprečavaju daljnje širenje i nastanak epidemije legionarske bolesti među pučanstvom.

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za legionarsku bolest registrom