Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme- nezdravstveni djelatnik/ca I vrste, zdravstveni/a suradnik/ca

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. svibnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55 Ur. broj: 534-07-3/1-17-14, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto:

1.      Nezdravstveni/a djelatnik/ca I vrste – zdravstveni/a suradnik/ca, stručnjak/inja za društvene i humanističke znanosti u Službi za promicanje zdravlja uz probni rad od  6 (šest) mjeseci – 1 radnik/ca na neodređeno vrijeme

Više o natječaju pogledajte ovdje.