Natječaj za prijam u radni odnos – nezdravstveni djelatnik, psiholog

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 03. ožujka 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-07-3-2/2-17-07, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Nezdravstvenog djelatnika I vrste – zdravstvenog suradnika, u Službu za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 radnika na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.