Natječaj za prijam u radni odnos – zdravstveni djelatnik I vrste – sanitarni inženjer na određeno vrijeme od 1 godine i nezdravstveni djelatnik I vrste zdravstveni suradnik, kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije na određeno vrijeme – zamjena za rodiljni/roditeljski dopust

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine , suglasnosti Ministarstva zdravstva od 11. srpnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96 Ur. broj: 534-03-3-/1-18-27, Odluke Upravnog vijeća od 31. srpnja 2018.godine, Klasa 012-04/18-10/7, Ur. broj: 381-10-18-4, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

1.      Zdravstveni djelatnik I vrste – sanitarni inženjer u Službi za zdravstvenu ekologiju uz probni rad od  6 (šest) mjeseci – 1 radnik na određeno vrijeme od 1 godine;

2.      Nezdravstveni djelatnik I vrste zdravstveni suradnik, kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije na određeno vrijeme – zamjena za rodiljni/roditeljski dopust.

Više o natječaju pogledajte ovdje.