Natječaj za prijem na pripravnički staž- zdravstveni djelatnik I, II i III vrste

Na temelju Plana prijema pripravnika Ministarstva zdravstva u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Klasa: 023-03/18-01/48, Ur. broj: 534-01/8-18-8, od 27. kolovoza 2018., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje javni natječaj za prijem na pripravnički staž putem ugovora o radu na određeno vrijeme uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja – mjera za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za slijedeća radna mjesta- više vidjeti ovdje.