Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje – nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, magistar ekonomije

Na temelju  članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17), članka 59. Zakona o radu  (NN 93/14) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 17. srpnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-24, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem na pripravnički staž putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja  u slijedećem zvanju:

1. nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik, magistar ekonomije  –  1 pripravnik

Više o natječaju pogledajte ovdje.