Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – viši stručni savjetnik, prevoditelj i SSS zdravstveno laboratorijski tehničar

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 17. srpnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-21 i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. svibnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-07-3/1-17-11 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

  1. Nezdravstveni djelatnik I vrste – viši stručni savjetnik, prevoditelj u Ravnateljstvu uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 radnik na neodređeno vrijeme.
  2. Zdravstveni djelatnik III vrste – SSS – zdravstveno laboratorijski tehničar u Službu za mikrobiologiju uz probni rad od dva mjeseca – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte OVDJE.