Obavijest o rezultatima javnog natječaja – stručno osposobljavanje – mag.ing.kem.

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12), članka 59. Zakona o radu (NN 93/14),  Suglasnosti ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/16-03/108, Ur. broj: 534-07-3-2/2-16-35 od 30. 12. 2016. godine i članka 35. Pravilnika o radu Ur.: broj: 80-164/1-15, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je javni natječaj dana 30. siječnja 2017. godine za prijam radnika na pripravnički staž na temelju ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja MAGISTAR/INŽENJER KEMIJSKOG INŽENJERSTVA U SLUŽBI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU.

Nakon provedenih razgovora, izabran je kandidat za navedeno radno mjesto. Više o izboru pogledajte ovdje.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.