Odluke o odabiru pristupnika za obavljanje specijalizacija iz javnozdravstvene medicine, medicine rada i sporta te kliničke mikrobiologije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je na temelju Plana specijalizacija za 2019. godinu, potvrđenog od Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske (Klasa: 131-01/19-01/113, Ur.broj: 534-03-3-2/6-19-02 od 19. travnja 2019. godine), raspisao natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizacije iz javnozdravstvene medicine za Službu za medicinsku informatiku i biostatistiku za 1 (jednog) izvršitelja, medicine rada i sporta za Službu za medicinu rada za 2 (dva) izvršitelja, epidemiologije za Službu za promicanje zdravlja i Službu za zdravstvenu ekologiju za 3 (tri) izvršitelja te kliničku mikrobiologiju za Službu za mikrobiologiju za 1 (jednog) izvršitelja.

Nakon provedenih razgovora s pristupnika/ca Povjerenstvo je provelo bodovanje u skladu s  člancima 3. i 6. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), izradilo Zbirne liste rezultata bodovanja pristupnika te dostavilo ravnatelju Zavoda prijedloge odabira kandidata za pojedinu specijalizaciju.

Zbirne liste rezultata bodovanja pristupnika te Odluke o odabiru kandidata za pojedinu specijalizaciju objavljene su na Oglasnoj ploči Zavoda.

Slijedom prethodno navedenog, niže u objavi nalaze se Odluke o odabiru pristupnika za obavljanje specijalizacije prema granama specijalizacije i Službi za koju su kandidati odabrani.

JAVNOZDRAVSTVENA MEDICINA

Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku (1)

MEDICINA RADA I SPORTA

Služba za medicinu rada (2)

KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA

Služba za mikrobiologiju (1)

EPIDEMIOLOGIJA

Služba za zdravstvenu ekologiju (1)