Poziv na razgovor- nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije

Na temelju članka 6. Zakona o poticanu zapošljavanja (N.N. 57/12,120/12i 16/17), članka 59. Zakona o radu (N.N. 93/14), Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/1-17-37 od 27. studenog 2017. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je javni natječaj od 20. prosinca 2017. godine za prijem na pripravnički staž nezdravstvenog djelatnika I vrste-zdravstvenog suradnik, kemičara/inženjera biotehnologije/inženjera kemijske tehnologije, putem Ugovora o stručnom osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja u Službu za zdravstvenu ekologiju.

Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.