Poziv na razgovor-nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, magistar ekonomije, stručno osposobljavanje

Na temelju  članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 I 16/17), članka 59. Zakona o radu (NN 93/14) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 17. srpnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. Broj: 534-03-3-1/5-17-24, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj od 26. veljače 2018. godine za prijam na pripravnički staž putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste- zdravstveni suradnik, magistar ekonomije Službu za javno zdravstvo. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.