Poziv na razgovor – specijalist psihijatar

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Ur. broj: 80-164/1-15 i suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-20 od 15. srpnja 2017.,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je javni natječaj od 22. rujna 2017. godine za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto zdravstveni djelatnik/ica I vrste, specijalist/ica iz psihijatrije u Službi za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.

Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.