Poziv na razgovor – stručni referent (III)

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i Suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-29 od 02. kolovoza 2017. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je javni natječaj (NN br. 79/17) od 11. kolovoza 2017. godine za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto III vrste, stručni referent u Ravnateljstvu.

Za prethodno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se kandidati na razgovor s Povjerenstvom.

Više o pozivu pogledajte ovdje.