Poziv na testiranje – zdravstveni djelatnik I vrste, sanitarni inženjer

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 11. srpnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3/1-18-27, Odluke Upravnog vijeća od 31. srpnja 2018. godine, Klasa: 012-04/18-10/7, Ur. broj: 381-10-18-4, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je natječaj (NN br. 74/18) od 17. kolovoza 2018. godine za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto zdravstveni djelatnik I vrste-sanitarni inženjer u Službu za zdravstvenu ekologiju. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu, poznavanje engleskog jezika i provjeru stručnih znanja i sposobnosti.

Više o pozivu pogledajte ovdje.