Poziv na testiranje-zdravstveni djelatnik II vrste, sanitarni inženjer/inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike ili sestrinstva

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 23. svibnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96 Ur. broj: 534-03-3-/1-18-21, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto zdravstveni djelatnik II vrste- sanitarni inženjer/inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike ili sestrinstva u Službi za javno zdravstvo. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu, te stručnom dijelu.

Više o pozivu pogledajte ovdje.