Poziv – nezdravstveni djelatnik/zdravstveni suradnik_određeno vrijeme (1) radno mjesto

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 17. srpnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55 Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-23, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je natječaj (NN 82/17) za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto nezdravstveni/a djelatnik/ca I. vrste – zdravstveni/a suradnik/ca za društvene i humanističke znanosti u Službu za promicanje zdravlja.

Za prethodno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se kandidati da pristupe testiranju iz engleskog jezika i poznavanju rada na računalu, te na usmene razgovore.

Više o pozivu pogledajte ovdje.