Odjel za parazitologiju i mikologiju

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Odjel za parazitologiju i mikologiju

Na Odsjeku za parazitološku dijagnostiku se korištenjem metoda makroskopije, mikroskopije, detekcije antigena, kultivacije i serološke dijagnostike radi kompletna, za Hrvatsku značajna, dijagnostika parazitoza.

Odsjek za mikološku dijagnostiku bavi se dijagnostikom humanopatogenih i oportunističkih gljiva (kvasaca, plijesni, dimorfnih gljiva i dermatofita).  Rutinski se obrađuju uzorci oboljelih od lokaliziranih ili sustavnih mikoza (uzorci kože i kožnih adneksa, sluznice, tjelesnih izlučevina, te uzorci primarno sterilnih područja tijela), te uzorci okoliša. Dijagnostika se temelji na  kultivacijiskim i biokemijskim sposobnostima gljiva, mikroskopskoj i makroskopskoj  morfologiji istih, te indirektnoj dijagnostici pojedinih vrsta (serološki testovi).

Odsjek za mikologiju također ima status Referentnog laboratorija za dijagnostiku gljiva. Prikuplja podatke i izolate gljiva iz primarno sterilnih uzoraka, prati rezistenciju kvasaca i plijesni, provodi standardizaciju i interpretaciju testa osjetljivosti na kvasce i plijesni, te provodi vanjsku kontrolu kvalitete identifikacije i testa osjetljivosti na gljive.

 

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

 

Odsjek za parazitološku dijagnostiku

Voditelj: dr. sc. Mario Sviben, dr. med.
Kontakt: 01 48 63 268

Odsjek za mikološku dijagnostiku

Voditeljica: Ana Čičmak, dr. med.
Kontakt: 01 48 63 316

Objave: TAG: parazitologija-mikologija CATEGORY: Služba za mikrobiologiju