E-tečaj o HIV savjetovanju i testiranju

HIV savjetovanje i testiranjeO tečaju

Cilj edukacije je upoznati polaznike s radom u području savjetovanja i testiranja na HIV (HST, engl. HIV testing and counselling), konceptom i svrhom rada centara za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV (CST, savjetovališta za HIV) u Hrvatskoj te im unaprijediti znanje i vještine savjetovanja u području prevencije HIV infekcije i drugih spolno prenosivih infekcija, s ciljem doprinosa zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Edukacija će koristiti posebice liječnicima specijalistima koji rade u području preventivne medicine (edukacija novih i unaprjeđenje znanja i kvalitete rada dosadašnjih članova tima savjetovališta za HIV), ali i ostalim liječnicima i zdravstvenim djelatnicima te drugim stručnjacima koji u svom radu mogu primijeniti znanja i komunikacijske vještine povezane s prevencijom HIV/AIDS-a i drugih spolno prenosivih bolesti te informiranjem o odgovornom spolnom ponašanju. Tečaj sadrži teorijske informacije, praktične primjere, video materijale, slike i grafičke prikaze te preporučenu literaturu za detaljnije informacije.

 

Tečaj je  dostupan na edukacijskoj platformi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo www.edu.hzjz.hr na poveznici: http://edu.hzjz.hr/enrol/index.php?id=45