Obilježen Svjetski dan AIDS-a 2018. g.

U okviru nacionalne edukativne kampanje na temu zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja „Meni se to ne može dogoditi“ 1. prosinca je u organizaciji Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnih hepatitisa (HUHIV) i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u Zagrebu na Trgu Petra Preradovića obilježen Svjetski dan AIDS-a.  Na popularnom trgu se nalazio tematski info šator HUHIV-a, a građani, posebice mladi, su se mogli družiti s predstavnicima udruge studenata medicine i farmakologije, brojnih institucija, organizacija civilnog društva, partnera i stručnjaka.

U Info šatoru HUHIV su u cilju promicanja znanja, zaštite spolnog zdravlja i aplikacije Spolno zdravlje volonteri studenti medicine i farmakologije i stručnjaci informirali zainteresirane građane o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja te dijelili informativne i promotivne materijale i kondome, a organizirale su se i različite interaktivne aktivnosti za posjetitelje poput fotografiranja s emotikonima i ključnim porukama.

Preventivne poruke se oglašavaju i edukativno-informativnim materijalima „Skini pametno  – Zauzmi stav i ostani zdrav!“  izrađenim u sklopu projekta „Živjeti Zdravo“ (sufinancira ESF), koji su postavljeni u sredstvima javnog prijevoza, na fakultetima, u studentskim domovima, zdravstvenim ustanovama i ljekarnama diljem Hrvatske.

Pokrovitelji događaja u info šatoru HUHIV-a su bili Ministarstvo zdravstva, Grad Zagreb i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država, uz sudjelovanje partnera: Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te studenata medicine Međunarodnog udruženja studenata medicine CroMSIC kao i studenata farmakologije.

Slične edukativno-promotivne aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a provodile su se i u brojnim drugim gradovima Hrvatske u organizaciji i sudjelovanju županijskih zavoda za javno zdravstvo i brojnih institucija, organizacija civilnog društva, partnera i stručnjaka.

 

O aktivnostima povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a možete pročitati i u članku: Svjetski dan AIDS-a obilježen uz snažnu poruku mladih.