Objavljena publikacija Objavljena publikacija o iskustvima Hrvatske u održivosti HIV/AIDS preventivnih programa nakon financiranja projekta Globalnog Fonda (GF)

“Towards Domestic Financing of National HIV Responses – Lessons Learnt from Croatia”

Towards Domestic Financing of National HIV Responses – Lessons Learnt from Croatia”Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Regionalni ured Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) za HIV, tim za Zdravstvo i razvoj Regionalnog centra u Istambulu te Projektni ured UNDP Hrvatska su u rujnu 2015. godine u suradnji  objavili publikaciju o iskustvima stečenim tijekom provedbe projekta Ministarstva zdravlja i Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GF)  „Unapređenje borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj“ (2003-2006.) i prelazak na financiranje iz nacionalnih izvora nakon završetka projekta.

U publikaciji pod naslovom “Towards Domestic Financing of National HIV Responses – Lessons Learnt from Croatia” („Prema domaćem financiranju nacionalnih odgovora na epidemiju  HIV infekcije – Iskustva iz Hrvatske“) navode se neki od ključnih preduvjeta koji su proces prelaska Hrvatske na nacionalne izvore financiranja među kojima su relativno niska i stabilna epidemija HIV-a, od ranije dobro institucionalizirani nacionalni odgovor na HIV te priznanje središnje uloge nevladinih udruga u pružanju usluga vezanim za HIV. Drugi važni čimbenici uspješnog prelaska bile su i suradnja i sinergija s nevladinim udrugama i drugim javnozdravstvenim institucijama, bolnicama i drugim javnim institucijama te postojanje dobre strukture upravljanja nacionalnim odgovorom prije i nakon razdoblja provedbe projekta Globalnog fonda.

Iako izazovi i dalje postoje, a pristupanje Hrvatske EU kao punopravne članice ovu zemlju dovodi u poseban kontekst, smatramo da će naučeno tijekom procesa prelaska na nacionalne izvore financiranja odgovora na HIV u Hrvatskoj biti vrijedno drugim zemljama jugoistočne europske sub-regije, a i šire.

Publikacija je na engleskom jeziku dostupna na ovom linku : Towards Domestic Financing of National HIV Responses – Lessons Learnt from Croatia