Radionica o HIV savjetovanju i testiranju 2011.

7.  Radionica o HIV savjetovanju i testiranju, 12. – 13. prosinca. 2011. , Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u Zagrebu

Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizirao je radionicu/tečaj o HIV savjetovanju i testiranju s ciljem edukacije savjetnika (doktori medicine specijalisti epidemiologije, javnog zdravstva, školske medicine, mikrobiologije i dr.) i ostalih članova tima Centara za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV (HIV savjetovališta), kao i članova civilnih udruga koje rade u području HIV prevencije.

Bio je to nastavak teorijske i praktične edukacije (koncept rada centara za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV, vještina komuniciranja i savjetovanja, organizacija rada i dr.) započetoj na prvoj radionici o HIV savjetovanju i testiranju (Training trainers in voluntary HIV counseling and testing), održanoj 17.-21. studenog 2003. u Splitu, koju je vodila prof. Lena Nilsson Schönnesson iz Švedske. Radionice su održane i 2004., 2005., 2006., 2007. i 2009.

Radionica 2011Radionica 2011Radionica 2011Radionica 2011