Online prijavnica za tečaj za zaštitu od opasnih kemikalija

Obavezan je upis broja narudžbenice prilikom prijave polaznika na edukaciju. Pravni subjekti ili fizičke osobe koji ne koriste narudžbenicu, upisati crticu (-) ili nulu (0). Sukladno s upisom, ispostavlja se račun i kao takav je pravovaljan. Upisom, prihvaćate uvjete poslovanja HZJZ-a.

Molim da tijekom prijave u polje “E-mail” ne upisujete opću ili info adresu tvrtke, već da upišete konkretnu adresu osobe ili odjela koji je odgovoran za organizaciju i/ili edukaciju djelatnika vaše tvrtke. Naime, na upisanu e-mail adresu ćemo Vam uputiti poziv na tečaj, tj. poziv na ispit.

Aplikacija za prijavu je dostupna ovdje.